Nagyné(N.) Diviki Emma honlapja, www.divikie.hupont.hu

Gyökerek, ágak és levelek. Ismeretek, gondolatok és történetek a közegről, amelyben élek

 

  "Emlékeztető 60" a szeghalmi gimnázium 1954 évben végzett öregdiákjainak 60 éves érettségi találkozójáról.

 Mint a fenti évfolyam diákja köszönetet mondok társaimnak és hozzátartozóinak, akik résztvettek a találkozónkon.

Külön megköszönöm Prof. Dr Kata Mihály B) és Kóti Imre A) osztályba járt egykori diáktársunknak, hogy az alábbi "Emlékeztető 60"-ban megörökítették e- bensőséges hangulatú találkozónkat, és hogy megemlékezhettünk elhunyt tanárainkról és osztálytársainkról.                  N. DivikiEmma

 

                                                              „Hibázni emberi dolog, egymásnak

                                                              kölcsönösen megbocsátani isteni.”

                                                                                                  Széchenyi

Mi, a szeghalmi Péter András Gimnázium A) és B) osztályában 1954-ben - azaz 60 évvel ezelőtt - érettségizett öregdiákok találkozónkat 2014. május 31-én tartottuk. A program.

 1Kóti Imre társunk beszámolt Gimnáziumunk helyzetéről és - még mindig bizonytalan - jövőjéről. Ismert, hogy szeretett Középiskolánkat 1926-ban Péter András alapította (ennek 88 éve). Most ismét államosították. Sorsa ugyan még nem dőlt el, viszont a Gimnáziumot és a Szigeti Endre Szakképző Iskolát biztosan szétválasztják; e két intézményben jelenleg össze-sen mintegy 600-700 diák tanul és ez kevés! Kérdés, hogy a Gimnázium képes lesz-e meg-maradni? Ami egyáltalán nem biztos (sőt, elképzelhető, hogy - az egyik, pl. békéscsabai gim-názium „algimnáziuma”ként - neve is megszűnik). - Ennek okán délutánra nagygyűlést és tüntetést szerveztek ...

A Gimnázium igazgatója 2012-től Somogyiné Ambrus Erika tanárnő.

Kóti Imre és Gátszegi Feri Békéscsabán felkereste László István tanár urat, aki 83 éves és - betegségére hivatkozva (járásgyengeség) - nem tudott eljönni. Megemlítjük, hogy tucatnyi ta-nárunk közül már egyedül csak ő él!

Nagy Julika kérésére Kóti Imréné előadta Áprily Lajos „Kérés az öregséghez” c. költeményét.

                                                                                                                   2) 1954-ben 76-an végeztünk; társaink több mint fele elhunyt; 2012-ben Kaszai Sanyi is. Meghalt tanáraink és valamennyiük emléke előtt felállással tisztelegtünk. - A találkozón 15-en voltunk osztálytársak, az ebédnél - hozzátartozókkal együtt - összesen 23-an ...

Az A) osztályból - levélben vagy telefonon - kimentette magát: Dina Manci, Földesi Ica, Jeney Dezső, Nagy Julianna, Ombodi Marika, Szél Imréné Magdi és Tasi Veronika; vala-mennyien betegség miatt. - Juhász Margit és Tamási Rózsi nem válaszolt.

A B) osztály adatai: Elek Mihály, Fehér Nelli és Szegedi Gyula postai címe még mindig isme-retlen. - A Szabó Zoli részére küldött Meghívó visszajött: a címzett „Ismeretlen” jelzéssel és Csókási Eti levele is, „Elköltözött” cimkével. Ződi Magdi úgy tudja, hogy 2-3 éve elhunyt. - Ugyancsak - levélben vagy telefonon - mentette ki magát: Kaszai Sándorné Rózsika, Ondrik Pista, Walkó Ernőné Kati és Zsoldi Emma. Ezek oka is betegség. - Nem válaszolt: Kovács Piroska, Matus István (Szentesen él; nem rég szívműtéten esett át), Molnár Ferenc és Soczó Ottó.

 3) Osztálytársaink beszámolója, röviden, ábécében:

 • · Diviki Emma Nagyné, Budapest. Fia gépészmérnök, „aki a Botond Kft. vezetője és a Páz-mány Péter Egyetemen tanul. Indult a tavaszi választásokon.” - Három unokája van, akik most önállósodnak: Botond gimnazista, ill. Csenge, aki hegedülni és Emese - a legkisebb - fuvolázni tanul; ők is kezdenek már nagylányokká válni ... - Internetezik és számítógépen dolgozik. Idén jelent meg „175 éves a füzesgyarmati Gacsári Krónika” c. kötete (amely a tel-jes krónikát tartalmazza)! Egyéb írásait is kiadták. „Férjem elhunyt. Egyedül élek. Egész-ségem olyan, amilyen volt: változó. Betegségeim ugyan adódnak, de ez a korral jár” …
 • · Gátszegi Feri, Békéscsaba. Ő 78 éves és anyósa 91 éves lesz (s ezért 90 ezer Ft-ot kapott). A Postán dolgozott. Idén 51 éves házasok. - Három gyermekük és hat unokájuk van, akik 9-24 évesek, Békéscsabán élnek. - Fogfájásai néha adódnak. - Finom pálinkádat köszönjük!
 • · Herpai Sanyi és felesége, Gabriella. Amerikába nősült, de ő képtelen ott megszokni, fele-sége pedig itt! Tavaly nem tudtak részt venni, most tegnapelőtt érkeztek. - Tavaly nyáron sú-lyos fürdőkád-balesetet szenvedett: 3 bordája és jobb keze eltört, mája megsérült, lépét ki kellett operálni, vérének 75%-át elveszítette, 4 napig mély kómában volt! Orvosai lemondtak róla, de ő most mégis itt van! Viszont immunrendszere legyengült és elfelejtett angolul ...
 • · Incze Kati, Szentes. Tanulmányait Tarhoson kezdte (6 év) és Szeghalmon velünk csak az  utolsó két évben tanult. 40 évet töltött az egészségügyben (kissé derékfájós lett). Férje hat éve elhunyt, gyermekük nem született, most egyedül él; unokatestvérei vannak. Szeret utazni és keresztrejtvényeket fejteni …
 • · Kaszai Imre, Szeghalom. Itt tanított; közben volt igazgatóhelyettes és igazgató is. Két fia van (a nagyobbikkal él) és négy unokája született. Gyógyszereket kell szednie ...
 • · Kata Mihály, Szeged. Egyik fia gépészmérnök, másik közgazda. Három unokája van: Sára 15 éves lesz, kész hölgy, most ballag és Pest egyik legjobb gimijébe vették fel. Misi 12 múlt és tehetségesen focizik, ill. Simon 9 éves. Büszke rájuk. Magánélete is rendben van. Nyug-díjasként cikkeket és könyveket ír, pl. 2013 őszén jelent meg „Kedvessy” kötete. Októberben gerincműtéten esett át, de már jól van ...
 • · Kádár József, Budapest. Egykor miniszter. Négy éve nyugdíjas. Felesége - aki szintén je-len volt - orvos az Onkológián és „még mindig küzd.” Két unokájuk van. Jóska szerint „60 év az hatvan év. És kurvára megöregedtünk!” Most is finom Jägermeisterrel kínált bennünket. Köszönjük!
 • · Kovács Éva Mihalikné, Békéscsaba. Hét éve lett özvegy. Nyáron Szanazugban él, nem messze Kóti Imrééktől. Utazni szokott; az idén pl. 5 napra Londonba mennek. Férje után fia is rendőr lett (már ezredes). Fia és menye szintén eljött … Unokája „New Yorkban él, szuper-modell, aki már az egész világot bejárta …”
 • · Kóti Imre, Békéscsaba. Nyáron szabad ideje nagy részét Városerdőn - a telkén - tölti. Este 9 és 10 óra között mindig kártyáznak a feleségével (aki szintén jelen volt). Három unokájuk van: egyikük harmadéves, a másik 11. osztályos, a harmadikkal gyakran tanul ... - Imre érettségi találkozóink szervezésének „motorja!” Köszönetünk érte.
 • · Németh József, Gyomaendrőd. Feleségével - aki szintén eljött - 59 éve élnek együtt. 42 évig tanított, 7 éven át kollégiumban dolgozott és további 5 éven át volt portás. Két gyerme-kük és 4 unokájuk van; egyikük 31 éves, a másik kettő harmadéves. Kisebb egészségügyi problémái ugyan adódnak, egyébként „egészséges vagyok és dolgozok” ...
 • · Pákozdy László. Két asszonylányuk jogász és angoltanár, s három unokájuk van. „Kertész-kedem és feleségem szerint néha rosszul csinálom”, aki szintén jelen volt. Érdekli az automa-tika, a vezérlés, a repülés és hasonlók ... Tíz éve nyugdíjas. - Elve: „Amiről nem tudok, az nem izgat fel.”
 • · Patkás Sándor, Dombóvár. MÁV-alkalmazott volt. 56 éve nős. Feleségével együtt voltak jelen az idén is. Szép szőlője van, ahol nyugdíjasként „minden nap hol dolgozom, hol nem”. Mókusai és diófái is vannak. Finom bort hozott (köszönetünk érte)! Mondása szerint: „Én a vörös bort tisztán szeretem, a fehéret meg piszkosul! -Egészség van!” - Két unokájuk egyike Hollandiában él, a másik idén végez ...
 • · Szaszák Márton, Szeged. Feleségével és egyik fiával jöttek. Három gyermekük és hat uno-kájuk van. Lányuk gyógyszerkutató gyógyszerész Németországban, veje orvosprofesszor. - Kertjükben dolgozgatnak, azonban - mint mondta - „inkább csak a feleségem, Piroska ..., mert én csak sámlin tudok dolgozni. Vitaminokat szedek” …
 • · Tóth Magdi, Vésztő. 1999-ben megözvegyült. Egy fia és három unokája van.Fiáék tavaly Pestre költöztek (mert csak ott kaptak munkát. Ez családi helyzetének nem várt átalakulását hozta, ő ugyanis nem így tervezte)! Most németjuhász kutyájával él. Szerinte „öreg fát nem lehet átültetni.”
 • · Zöldi Magdi: pedagógus lettés 1956-ban férjhez ment. Férje 1995-ig Dombegyházán volt orvos. Azóta Újszegeden élnek. Férjének két sztrokja is volt és most prosztata CC-je van. Lánya orvos Gyulán, fia pedig Szegeden él. Három unokájuk van és hamarosan megszületik első dédunokájuk is.

Beírtunk a Gimnázium Emlékkönyvébe. Ezután a szép formájú - „Szeghalom, Szigeti Endre Szakképző Iskola, Péter András Gimnázium, 1954-2014” feliratú poharak - átadása követke-zett: „lányoknak” rózsaszín és „fiúknak” kék „színben” (Kóti Imre és felesége ötlete és szép csomagolása alapján. Külön köszönetünk érte)!

Az udvaron csoportos fényképet készítettünk.

 4) Idén kerek 60 éve annak, hogy érettségiztünk. Jelenlévők egyhangúlag megszavaztuk, hogy három év múlva, 2017 nyarán ismét találkozzunk.

5) Beszámolóink után az „Alma MaterÉtteremben finom falatokat fogyasztva - pálinkázás és borozás közben - kötetlen beszélgetést folytattunk …

 6). Összegzés: valóban jó hangulatú, családias, oldott találkozó volt - szerintünk eddig talán a legjobb! - ahol egykori diáktársaink felszabadultan anekdótáztak ... Betegségeket leszámít-va szinte nyoma sem volt az eltelt évtizedeknek ...

Köszönetünk mindazoknak, akik el tudtak jönni, s azoknak is, akik kimentették magukat ...

            Szeghalom, 2014. június 2.

                                                                         Kóti Imre és Kata Mihály

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 56
Tegnapi: 116
Heti: 465
Havi: 1 874
Össz.: 100 752

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: "Emlékeztető 60"a szeghalmi gimn. 1954évben végzett öregdiákjainak 60 éves érettségi találkozójáról
Nagyné(N.) Diviki Emma honlapja, www.divikie.hupont.hu - © 2008 - 2018 - divikie.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »