Nagyné(N.) Diviki Emma honlapja, www.divikie.hupont.hu

Gyökerek, ágak és levelek. Ismeretek, gondolatok és történetek a közegről, amelyben élek

        A részletek nem a Krónika sorrendjében következnek!

    3. Új részlet a Krónikából, Füzesgyarmat harangozói és bábái

 A fenti két tisztséget betöltő személyek a 17., 19 században  fontos szerepet töltöttek be a telepűlés életében.

A harangozónak, a harangozáson kívül a templom takarítása is a feladataik közé tartozott. Nagyon fontos feladatuk volt a határ figyelése a tornyából, ahonnan az egész határt belátta, s félreverte a harangot, ha tűz ütött ki. Eleinte a preceptorok, a segéd tanítók végezték e-feladatot, ekkor a takarításra külön asszonyt alkalmaztak Később külön harangozót választottak, kik gyakran családjukkal együt látták el a feladatot.

A bábák tevékenysége nagy jelentőséggel bírt abban az időben, orvos nem volt a faluban. A bábák a megyei Fő orvos irányítása alatt komoly kiképzést kaptak. Volt külön hivataluk. Eleinte egy, 1797-től már kettő, a népesség gyarapodásával 1837-től már négy bábaasszony volt a faluban.

A csonka krónikából a bábákról és a harangozókról szóló fejezet teljesen kimaradt.

Gacsári István a Krónikában 12 harangozó nevét és tevékenységét jegyezte fel, 1790 és 1838 között.

A bábákat hallomásból egészen 1750-től jegyzi. Számszerint 18-at.

 

 Lássuk a Krónikát!

                                           §. 7.

         A’ többi alsóbb Osztályú Ekklé’siai Személyekről

                     a’ Harangozókról és Bábákról.

 1.)  A’ Harangozókról.

      A’ régibb időkben a’ Fiú Oskolabeli Preceptorok vóltak egyszersmind Harangozók, - a’ mint a’ Curátori számadásokból látható, — egész a' Tiszt. Bonyhai Sándor Úr idejéig, — 1790-dik esztendeig, a' mikor ezen Szolgálatra, — a' mint sokkal czél-irányosabb 's illendőbb is vólt, — egészen más rendeltetésű emberek, — tudnillik köz lakosok választattak, és fogadtattak, ily rendel:

      1.) Egyes Harangozók:

bizonyosan Feleségeikkel, vagy gyermekeikkel együtt

     a.) Varjú Mihály, 1790—1793-ig.

      b.) Csák János, (közönségesen Sánta Csák János, mivel sánta ember volt) 1793—1799-ig. A'

honnan még maradékai is, mind e' mai napig, Harangozó Csákoknak neveztetnek.

     c.) Puskás István, feleségével együtt, 1799—1811-ig.

     d.) K. Szabó János, 1811—1815-ig.

II.) Két Harangozók:

1815-től fogva.

1. K. Szabó János és Szabó (Sándor) Péter, 1815—1817-ig.

2. K. Szabó János ismét, és Balog János, 1817—1819-ig.

3. Balog János, Hegyesi Gáspár, 1819—1835.

4. Balog János, Láposi Mihály, 1835-től fogva, mind e'

jelen időig.

Jegyzés: A' Templom' seprésre, és tisztításra, — míg még a' Preceptorokból teltek a' Harangozó, bizonyos Asszony Személyek fogadtattak, mint a' Curátori Számadások után, névszerént:

      1875-től fogva: Ladányiné. — 1781-től fogva Erdős Sára.

      1786-tól fogva Gábor Molnár Jánosné, ki egy időbenn Helység Gazdasszonya is vólt.

      Az Egyes Harangozók’ idejébenn, a' Harangozó' feleségének tiszte vólt ez.

      A' Két Harangozók' idejében pedig, valamelyiköjök' felesége fogadtatott meg e' végre, bizonyos fizetésért, mint: K. Szabó Jánosné, Sárvári Rebeka; Hegyesi Gáspárné, Láposi Ilona:

Láposi Mihályné, Bökfi Sára.

                                 

                                  1' Bábákról.

      A' mennyire a' Matrikulából végére mehettem, 's hallomásból is értettem, e' következő Személyek viseltek Bábai Hivatalt:

      1. Ballainé, kit 1750-benn Keresztesi lakos Vékony Mihály vett el, 23-a Marti. (Özvegy Ballainét, a' Bábát: Házasok Matricul:)

      2. Nagy Barabás 'Sigmondné, ki 1773-ban, 1-a Január temettetett 65 esztendős korában (Halottak Protocoll.)

      3. Egy névtelen Bába, ki tsak: Bába Asszonynak tétetik ki a Halottak Protocollumában, temettetett 1775-ben 30-ik Jul. 60 esztendős korában Tanitással. Ez hihetően az lehetett, kit közönségesen tsak Tarka Bábának, hivtak.

      4. Bába Nagy Istvánné, (a' fenn-emlitett Nagy Barabás 'Sigmondnénak leánya, N. Barabás Sára, kinek maradéki, még mind e' napig is Bába Nagyoknak neveztetnek) ki 1797-ben, 29- dik Októberben temettetett, 70 esztendős korában Predikátzióval. (Lásd Halottak Protocoll.)

      5. Sárándi Mártonné, ki Bába Nagy IstvánnÉval együtt szolgált mint Bába; de ezen Bábai nevezet alatt, a' Matriculában sehol elő-nem fordul.

      6. Vincze Anna, Varjú Mihály felesége, ki 1801-benn temettetett, 18-a December 48 esztendős korában, száraz betegségben halván-meg. (Halott Protocoll.)

      7. Vesszős Mihályné, Török Ilona, 1785-től fogva mind e' mai napig, Bábai szolgálatjának Jubilaeumát is, 3 esztendőkkel már fellyül-multa, 's most nyugodalomban él. Az én időmben ezek voltak, a’ fenn-nevezett Vesszősnén kivül

      8. Török Rebeka, Rósos Istvánné (Vessző Mihálynénak Testvérje) ki férje halála után, melly 1831-ben történt, Gyulára ment férjhez, és ugyan ott hólt meg.

      9. Kovács Sára, Bak Mihályné, ki 1825-benn November 15-dikénn hólt meg dagadozásban 69 esztendős korábann, 's temettetett általam cum Textu: I. Pet. IV: 10, és 11. Húsz esztendeig viselte hivatalát; és így 1805—1825-ig.

       1822-dik Esztendőben:

a' fellyebbieknek kevés; a' Város' népének pedik számos voltához képest más két új Bábák készittettek, és tanittattak a' Város költségénn, a' Tekintetes Ns Vármegye' Fő Orvosának rendeléséből, 's fel-ügyelése alatt, választatva a' Presbyterium által, ugymint:

      10. Nagy Rebeka, Cseke Péterné, ki 8 eszdendőkig, és 8 Hónapokig tartott hiv szolgálatja után, 1831-benn Martzius' 25-dikénn holt meg fúladozásban, 47 esztendős korábann, temettetvén általam Predikátzióval, 'Solt: XXXIX. 5. igen hirtelen esvén halála, és éppen hivatalos foglalatosságábann.

      11. Kovács Katalin, Csák Jánosné, ki az 1831-diki Cholerábann, véletlenül múlt-ki, az előtt való napnak estvéjén is nállam meg-fordulván, 's gyermeket keresztelvén. Temettetett Szeptember' 3-dikánn többekkel együtt, cum Textu: Jób XXXVIII. 17 és 21.  

      1832-dik Eztendőben:

 ismét 2 Bábák készittettek, 's tanittattak a' szükséghez képest, úgymint:

      12. Debreczeni Mária, É. Nagy Sándorné, később Gyáni Istvánné, most pedig özvegy.       13. Budai Rebeka, Juhász Tóth Jánosné, ki az 1836-diki Cholerában, 31-dik Augusztusba temettetett általam hetedmagával együtt, Predikátzióval.

      14. Vesszős Rebeka, előbb Daru Mihály', most Fábí János' felesége, az öreg Vesszős Mihályné, jubilált Bábi Asszonynak egyetlen egy Leánya.

     1837-dik Esztendőben:

 a' szükséghez képest, ismét 4 Bábák készittettek, és tanittattak, választva a Presbyterium által, úgymint névszerént:

15. Csák 'Su'sánna, Tímár Makra Jánosné

16. Szécsi Ilona, Zugi Szücs Istvánné.

17. Szécsi Mária, Makai Péterné.

18. Török 'Su'sánna, V. Zsadányi Jánosné.
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 60
Tegnapi: 116
Heti: 469
Havi: 1 878
Össz.: 100 756

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 3. Új részlet a Krónikából,Füzesgyarmat harangozói és bábái
Nagyné(N.) Diviki Emma honlapja, www.divikie.hupont.hu - © 2008 - 2018 - divikie.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »