Nagyné(N.) Diviki Emma honlapja

Gyökerek, ágak és levelek. Ismeretek, gondolatok és történetek a közegről, amelyben élek

 

    BME diákélet. Kedvenc professzoraim:Csonka Pál, Pogány Frigyes

 

   N. Diviki Emma: "Távoli harangszó" c.-ű visszaemlékezésből részlet

   ...

   Mindig késésben voltunk. Mindig futottunk végig a Mária utcán, majd a Mikszáth Kálmán téren, a Múzeum  úton át, ki a Múzeum körútra, ahol a 47-es villamos megállója volt. Reggel ½ 8-kor a villamosok tömve voltak. Általában csak a zsúfolt peronra tudtunk felkapaszkodni, ahová a kalauz el sem jutott. Sok diák ezt ki is használta és nem vett még diák bérletet sem. A szó szoros értelmében lógott a villamoson. 

...

   Az előadásoknak 12 és 13 óra között lett vége. Ekkor megkezdődött a rohanás a menzára a Budafoki úton a Bercsényi utcai fiú diákotthonba. Gyors ebéd és vissza a délutáni gyakorlatra. Szétváltunk és mindenki ment a saját tankörébe. A gyakorlat után ketten-hárman újra összetalálkoztunk és együtt mentünk haza. Szerencsére.

   Egyik alkalomkor ugyanis az történt, hogy mikor a gyér közlekedésű Múzeum utcán mentünk hazafelé, mellénk szegődött egy biciklis férfi. Akiről hamarosan kiderült, hogy egy szatír. A köpenyét szétnyitotta , hogy megmutassa meztelen alsótestét, közben mindenféle trágárságokat mondott nekünk. Szörnyen megijedtünk és egészen közel húzódtunk a Múzeum vaskerítéséhez. Biciklivel nem tudott az útpadkán felhajtani, de ha szaladni kezdtünk, a biciklivel követett. Végre elérkeztünk a Mikszáth Kálmán térre. Ott a sarkon volt egy étterem. Oda berohantunk. A pincér megkérdezte mi a baj. Mi elmondtuk és megkértük, hogy maradhassunk egy darabig az étterembe. Addigra az étterem vezetője is odajött. Azt mondta, széjjelnéz a téren, és ha gyanúsat lát, kihívja a rendőrséget. De persze a szatír addigra eltűnt a forgalmas utcából. Ezután kicsit félve mentünk hazáig. Ettől kezdve egy kis kerülővel, de a forgalmasabb Reviczky utcán közlekedtünk.

...

 A tanköri foglalkozásokat tanársegédek irányították. Általában rendesnek tartottam őket. Kivéve azt, aki az épületszerkezet tant vezette. Pedig szerettem a tantárgyat, mégis legrosszabb jegyeim épszerk.-ből voltak. D. István tanár ugyanis a fiúkkal jól eldiskurált, a lányokat azonban nem sokra tartotta.

   A statika tanszék adjunktusa is helyettesített néha a gyakorlati órákon. Ilyenkor nagyképűen saját ifjúságáról mesélt. A háború előtt végezte el az egyetemet, saját elmondása szerint 15 év alatt. Mivel akkor nem volt kötelező minden órára járni egy évben, csak amennyihez kedve volt. Akkor vizsgázott le, amikor akart.

   A rajztanáromat kedveltem a legjobban Varga tanár úr civilben festőművész volt. Szerény, nagyon tehetséges és jó pedagógus is. Senkit nem bántott meg, sokat segített. Női és férfi aktokat is rajzoltunk. A fiúknak ott is előnyük volt. Ha egy fiatal nő volt a modell udvarolgattak neki a szünetben. Ha férfi aktot kellett rajzolni a lányok elég feszélyezve érezték magukat. Ilyenkor a tanár úr főként a lányoknak segített és a problémás részleteket megrajzolta anélkül, hogy bármit hozzáfűzött volna.

    A középkori építészettörténet gyakorlatvezetője T. Erzsi volt. Fiatal és csinos. Őt mindnyájan szerettük. Persze a fiúk neki is udvarolgattak. Úgy tudtuk, hogy egy neves szobrászhoz ment feleségül. A szobrász a családom szerint távoli rokonunk volt, igaz, nem tartottuk a rokonságot, már az apja elköltözött régen Füzesgyarmatról. A házasságról szóló híresztelés, mai ismereteim szerint, csak pletyka lehetett.

  Kicsi a világ. Ugyancsak az építészettörténet egyik tanára Sz. Gitta szintén Füzesgyarmati származású volt. Egy zárthelyi alkalmával ő szedte össze az én lapomat és meglátta a nevem. Ismerősnek tűnt neki, és megkérdezte, hogy füzesgyarmati vagyok-e, ismerem-e Diviki Esztert. Mondtam, hogy a nővérem. Így derült ki, hogy ő és a nővérem  osztálytársak voltak.

  Az előadásokra szívesen jártam. Nem szerettem, ha a jegyzetem hiányos. Néhány professzor előadása kimondottan szórakoztató volt. Pogány Frigyes olyan élvezetesen adott elő, hogy más évfolyamok diákjai, sőt civilek is eljöttek meghallgatni. Zsúfolásig volt az előadóterem -  az auditórium maximum -, mikor Rómáról, Velencéről vagy Párizsról beszélt. Az óravégi csengetést mintha senki meg nem hallotta volna, meg sem mozdult a hallgatóság. Az óra végén hatalmas tapsban tört ki, így nyílvánította ki tetszését.

  Más professzor is, szívesen hallgattunk, mert nagyon tudtak, jó előadók és jó pedagógusok voltak.

    Volt persze olyan előadó is, aki bejött a terembe, leadta az anyagot és kiment. Talán azt sem vette volna észre, ha senki sincs a terembe. Ilyenkor kongott a terem az ürességtől.

   ...

 Az építészeknek a vizsgaidőszakon túl a rajzbeadás volt a legizgalmasabb. Építészkaron természetesen rengeteg volt a rajzos feladat.

 ...

   A vizsgáktól nem nagyon féltem, bár izgulós vagyok, de szerencsémre csak a vizsgák előtt. Mire felelni kellett már nyugodt voltam.

 Istenem! Mi minden megtettünk, hogy frissek legyünk. Volt aki nyugtatókat szedett, kávézott. Én nem éltem e-féle szerekkel. Emlékszem egyszer, májusi vizsgaidőszakban tikkasztó kánikula volt. A négy fal között csurgott rólunk a veríték. Szinte minden ruhát levettünk magunkról. Azt találtuk ki, hogy az asztalt a vízcsap mellé toltuk és az asztalon fekve lógattuk a lábunkat a csap folyóvize alá. Szabályos időnként váltottuk egymást.

   Az egyik vizsga után nagyon kifáradtam. A következő vizsgáig volt 4 napom. Így megengedhettem magamnak a vizsga utáni alvást.

  Valaki még egy nagyszem altatót is adott. Előtte én nem szedtem altató, nem is tudtam, hogy rám milyen hatással van. Hát nagy hatással volt. Úgy elaludtam az emeletes ágyamon, hogy másnap délben ébresztgetni kellett. Felültem az ágyban és csak annyit szóltam:

  - Hagyjatok aludni.

    A következő nap reggeléig fel sem ébredtem. Másfél napot átaludtam.

   Általában adiákok féltek a professzoroknál vizsgázni. Én kimondottan szerettem. Nem tudom miért? Talán jobban bíztam őszinteségükben, tapasztalatukban, jóindulatukban.

    Statikából egy alkalommal az adjunktusnál vizsgáztam. Addig nem volt vele semmi dolgom, mégis nagyon ellenszenves volt nekem. Hosszú ideig azt hittem magamról; nagyon jó emberismerő vagyok és az első benyomás alapján megtudom határozni kivel van dolgom. Ez rendszerint bejött. Nem állítom hogy van valamiféle különleges parapszichológiai képességem. Ha valami, az a logikai következtetésem, ami mindmáig jól működik. Elég későn jöttem rá, hogy az egészséges bizalmatlanság azért, az egyik legeredményesebb védekezés.

    De visszatérve a statika vizsgára, ellenszenvem nem volt alaptalan.      A vizsga teljesen normálisan zajlott. Talán az volt a szokástól eltérő, hogy a vizsgáztató meg sem nézte a kidolgozott vizsgafeladatomat. Rögtön a táblához kellett mennem és ott is le kellett vezetnem az egyenleteket. Ez nem jelentett nekem problémát. Biztos voltam magamban. Az adjunktus nem nagy érdeklődést vagy biztatást mutatott. Történetesen egy szót sem szólt. Joggal hihettem; igen a megoldásom sikeres. Annál nagyobb lett a meglepetésem mikor közölte:

     -   A felelete elégséges.

   Tulajdonképpen alig tudtam megszólalni, csak magamban kérdeztem; hogy ugyan miért? A tanárnak, hogy be ne írja a 2-est, gyorsan mégis válaszoltam:

     -    Nem fogadom el a 2-est. Kérem, írja be az UV-t (utóvizsgát).

   Ekkor egykedvűségéből kizökkent. Rajta volt a meglepetés sora. Szinte láttam belső felháborodását; hogyan merem én az ő szentséges véleményét visszautasítani, különben is mindenki örül, ha nála a 2-est megkapja. De csak annyit mondott:

    -  Jegyezze meg, a statikában nem lehet kis hibát sem véteni!

  Tulajdonképpen igaza volt, de nem a megoldásom volt rossz, a hiba egy félreértésen alapult, és lehagytam egy 2-es szorzót. A feladat szerint egy függvény által határolt két egyforma terület szerepelt, de nem volt egyértelműen közelve, hogy azok összege a meghatározandó.

   Én nem magyarázkodtam, tudtam, hogy ő nem változtatja meg, én pedig nem fogadom el a 2-es osztályzatot. Bennem a csendes lányban azt hiszen akkor kezdődött el valami: a felháborodás az igazságtalanság ellen. Ami ettől kezdve életem egyik meghatározó elemévé vált.

   Ő elvette az indexemet, és még dühösen hozzátette:

  -  Ha nem tetszik a véleményem menjen a professzorhoz panaszra. Majd  közli a professzor, mikor lesz ideje levizsgáltatni – de nem írta be a 2-est.

    -  Köszönöm – válaszoltam.

 Ekkor már valami mélységes nyugalom áradt bennem. Hittem magamban és tudtam:

   -   Ezt a csatát én nyertem meg.

 A következő napokban én már a következő újabb vizsgára készülődtem. Nem sokat foglalkoztam az esettel.

   Egyik napon éppen építészettörténet vizsgára várakoztam a tanszék előterében. Egyszer csak bejött a statikatanszék altisztje. Szólította a nevemet és odajött hozzám.

   - Menjen azonnal a statikai tanszékre, a Csonka professzor úr kéreti keresse fel.

   Nem ijedtem meg. Tudtam, valahogyan így fog bekövetkezni.

   Beléptem a tanszékre. A professzor már a szobája ajtajában várt rám. Ő köszönt előre és azt kérte menjek a szobájába.

   Ő beszélt:

  - Itt van a maga indexe nálam. Panaszt kíván tenni az adjunktus úr vizsgáztatására?

   Nekem nagyon szimpatikus volt Csonka professzor. Kiváló embernek ismertem meg. Nagyon népszerű volt a diákok körében. Bíztam benne, de azért jobbnak láttam, ha diplomatikusan válaszolok:

   -  Én nem akarok panaszt tenni, csak azt kértem, hogy ne írja be a 2-es jegyet, inkább pótvizsgázom, mert úgy érzem 2-nél jobb eredményt tudnék felmutatni.

  Akkor azt kérte, hogy mondjam el, hogyan folyt le a vizsga. Én elmondtam azt, amit vizsga után gondoltam és még hozzátettem:

    -  Szeretném, ha újra vizsgázhatnék.

    Úgy láttam tetszett neki az állhatatosságom.

   -  Ilyen kívánsággal még nem kerestek meg, de ha most itt vállalja, hogy nálam levizsgázik, akkor ennek a vizsgának az eredménye kerül a bizonyítványba.

   Természetesen nem tehettem mást, vállaltam. A professzor ugyanazt a feladatot adta fel, mint ami a vizsgámon volt, de nem számokkal, hanem általánosan, betűkkel kellett az egyenletet levezetni. Persze az eredményt megdupláztam.

   Ő nem fukarkodott a dicsérettel:

  - A megoldás kitűnő, benne van az előző vizsga tapasztalata is. – mondta  és hozzátette, biztos benne, hogy én is így látom. Ezért felajánlja a 4-es jegyet, ha elfogadom. Különben is, adjunktusa ítélőképességét is figyelembe kell vennie.

  Úgy láttam, hogy miközben ezt mondta, mintha egy kicsit elmosolyodott volna.

    Én örültem a 4-es jegyne, és megköszöntem.

  - Nagyon köszönöm, hogy professzor úr levizsgáztatott. Nem is reméltem ilyen eredményt.

 Ettől kezdve, ha Csonka professzorral találkoztam az egyetem területén, nem tudtam őt megelőzni a köszönésben, ha kellet akár 3 m-el előbb is köszönt és kalapot emelt. Erre az esetre mind máig büszke vagyok. Persze ő másokkal is figyelmes és udvarias volt.

 Nem ez volt az egyetlen eset, amikor kiváló professzoromnál vizsgáztam. A V. évfolyam I. félévében a képzőművészet történetéből Pogány Frigyes professzor vizsgáztatott. Nagyon kellemes volt. Mintha nem is vizsga, hanem egy beszélgetés lett volna. Ő is a szobájába hívta be a vizsgázókat. Természetesen az ajtót nyitva hagyta. A dohányzó asztal melletti fotelbe hellyel kínált. Ő a másik fotelbe ült le. A párizsi Vendom teret kellett ismertetni. Szerencsémre, mert akkor már megvásároltam Pogány Frigyes „Utcák és terek” című könyvét, amelyikben nagyon részletesen írt a Vendom térről. Nyomtatott jegyzetünk ebből a témából nem volt. Ezért saját jegyzeteim mellett a könyvéből készültem fel. Igyekeztem a könyv stílusában ismertetni a témát. Rögtön felismerte és nagyon értékelte a tájékozottságomat. Ettől kezdve nem is én, hanem főként ő beszélt személyes élményeiről. A vizsgám persze nagyon jól sikerült.

...

    Az ábrázoló geometria tanszékvezetője Czigány professzor volt. Akiről az a hír járta, hogy nagyon nem tudta elviselni a butaságot. Történt egyszer, hogy az egyik előadóteremben vizsgáztatott. A fiúnak a táblán kellett megszerkeszteni a feladatát, de abszolút nem tudta megoldani. A professzor egy egyszerűbb példát adott fel neki, de a hallgató azzal sem boldogult. A professzor elvesztette a türelmét.

   -   Most fiam húzzon egy vízszintes vonalat – mondta.

   A fiú a tábla szélénél abbahagyta. A professzor dühösen rákiáltott:

  -  Nem mondtam, hogy hagyja abba. Egy vonalat csak tud húzni! Húzza  tovább, odáig, amíg nem szólok; most elég.

  A fiú húzta tovább a terem falán is egészen az ajtóig. Ekkor a professzor rákiáltott:

   -   Most hagyja abba, menjen ki az ajtón és csukja be maga után.

   Ez a történet igaz volt-e vagy legenda, nem tudom, de szájról-szájra jár.

   Az építészeknek az adjunktusa adott elő. Ellentétben a professzorral, csendes halk szavú ember volt. Mások féltek tőle. Én jól vizsgáztam nála, igaz, az ábrázoló már a gimi.-ben is kedvenc tantárgyam volt.

  Mindent összevetve az egyetemen az első két évben csodálatosan éreztem magamat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. Diákmunka Budapest

► Diákmunka Budapesten. Otthonról el sem kell menned. A bevétel, a fizu akkor is termelődik, ha épp bulizol a haverokkal. Csak a számítógépedre van szükség, és egy pár jó ötletre.

diakmunkabudapest.hupont.hu

2. DR. TÓTH LORETTA FÜL-ORR-GÉGÉSZETI MAGÁNRENDELÉS TATA

► 2890 Tata, Alkotmány u. 16. Bejelentkezés: 06-30-5120214 - Felnőtt és gyermek teljes körű fül-orr-gége szakorvosi vizsgálat, arcüreg ultrahang, allergiavizsgálat, hallásvizsgálat, góckutatás, rákszűrés, fülakupunktúra, homeopátia, természetgyógyászat

drtothloretta.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

► Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

coinmoin.hupont.hu

2. Csak foci

► Az egész foci, semmi más

csakfoci.hupont.hu

3. vagányok,tehát tinik

► minden ami minket fiatalokat érdekel.

teenager.hupont.hu

4. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

kerites.hupont.hu

5. Vörösrózsa álmai Versek,gondolatok,természet

► Ez egy szerény,de szeretettel írt oldal

vorosrozsaalma.hupont.hu

6. Egészségügyi tananyagok mindenkinek

► “A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott.”

egeszsegugy.hupont.hu

7. ~Csajsziknak~

► Sziasztok! Ez az oldi igazi csajszis oldal! Itt mindent megtudhatsz! Sztárok, szépségtippek vagy csak egy kis szórakozás! Jó nézegetést! A szerki :3 Néhány részt magazinokból lestem el, mert nem volt ötletem :P meg hogy tippeket nézz

csajszik-oldala-love-it.hupont.hu

8. MaTi-CAR Kft. - ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Utángyártott, gyári , és bontott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Minden autótípushoz: ALFA/AUDI/BMW/CITROEN/CHEVROLET/DAEWOO/FIAT/FORD/HONDA/KIA/LANCIA/LEXUS/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/PEUGEOT/RENAULT/SAAB/SEAT/SKODA/VW alkatrészek elérhető áron..

alkatreszekmindenautohoz.hupont.hu

9. Vattacukor világ

► Sziasztok! Beléptél egy rózsaszín álomba azaz a Vattacukor világba ahol mindenki boldog.

szaszalapja.hupont.hu

10. KÓTAJI DRÓTFONAT, VADHÁLÓ ÉS BETONOSZLOP CENTRUM

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. ÉS AMI A LEGFONTOSABB: GYÁRI ÁRON !

mindentbekeritek.hupont.hu

11. Scuderia Ferrari

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

scuderiaferrari.hupont.hu

12. Használt alkatrészek értékesítése!

► Eladó alkatrészek, Elérhetőség: 06-30/892-17-36

alkatreszbazar.hupont.hu

13. Nagymamám konyhájából

► receptek a kredenc mélyéről

nagymamamkonyhajabol.hupont.hu

14. Álomfejtés

► Az embereket ősidők óta foglalkoztatják álmaik.Honnan erednek ezek a múló misztikus képsorok?Vajon mit jelentenek? Itt megtalálod a válaszokat,és az álomszótár segít az álom megfejtésében.

alomfejtes.hupont.hu

15. koreai bandák

► Ez az oldal a dél koreai bandákal és énekesekel foglakozik

sulli.hupont.hu

16. MINDEN AMI FINOM:)))

► Ételek, édes sütemények, sós sütik.

mindmegeszem.hupont.hu

17. i d é z e t e k *_*

► ... Örüllök h. Erre az oldalra Kattintottál! (: Ha idézeteket keresel vagy verset ha csak jól szeretnél szórakozni, akkor jó helyen jársz! (: Kellemes időtöltést, és gyere vissza máskor is! (: puszii♥

szomruidezetek.hupont.hu

18. FC BARCELONA

► Az Igazi Csapat

katalanok.hupont.hu

19. A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT

► Győzni fogunk, mert olyan elképzelést képviselünk, amely egy közös céllá alakul át, ezért elpusztíthatatlan, valamint visszaadja az emberek önbecsülését, magabiztosságát és az önmegvalósítás reményét, társadalmi osztályoktól függetlenül. Kásler Árpád

ahazanemeladomozgalom.hupont.hu

20. Ide írhatod a honlap főcímét, ami legfeljebb 75 karakter lehet!

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

ivettkepei.hupont.hu

21. MaTi-CaR Kft. Miskolc -> Új, utángyártott motor- és váltótartó bak akció!

► Motortartó bak és váltótartó bak Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW minden autótípushoz és márkához!!!

motortarto-valtotartobak.hupont.hu

22. PRO-SPORT

► Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

pro-sport.hupont.hu

23. Magyarország képeslapokon

► Magyarország települései képeslapokon

mokepeslapok.hupont.hu

24. MaTi-CAR Kft. Miskolc*ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Gyári alkatrészek,Utángyártott-Bontott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Opel alkatrészek,AUDI-BMW-CITROEN-CHEVROET-DAEWOO-FIAT-FORD-HONDA-KIA-MAZDA-NISSAN-PEUGEOT-RENAULT-SEAT-SKODA-VW alkatrészek-szinte minden autóhoz alkatrészek elérhető áron..

maticar-alkatreszek.hupont.hu

25. "B"liturgikus év RAJZOS EVANGELIUM, REJTVÉNYEK, kottás VÁLASZOS ZSOLTÁR

► Katolikus vasárnapi Igeliturgia gyerekek számára.Kottával turbózott válaszos zsoltárt is találtok, az adott ünnepnapon.Tegyük vonzóvá, és érdekessé a gyerekek számára azt a tanítást, amely a szívünkbe ültetve tud csak gyümölcsözővé válni!

rajzosevangelium.hupont.hu

26. Angyali menedék

► Angyali vezetés a megfáradt és beteg lelkeknek

archangelgabriel.hupont.hu

27. Érd info

► Minden információt ÉRDről az ÉRDi polgároknak és az ÉRDeklődőknek.

erd.hupont.hu

28. MAGYAR Locsolótömlő, ipari tömlő, öntözés, kert, otthon

► locsolótömlő, kerti tömlő, szivattyútömlő, szívótömlő, tömlővég, tömlőösszekötő, tömlőcsatlakozó, szivattyú, gyorscsatlakozó, 1"-os gyorscsatlakozós rendszer, bilincs, szórófej, takaróponyva, szerelvény, Weekend Master, Master Extra, Master Plus, ATS

locsolotomlo.hupont.hu

29. Sziklavár

► Szenvedélybetegsegítő Regionális Közhasznú Egyesület

sziklavar.hupont.hu

30. Tárlat a "Pusztában"

► Andrasech Galéria,a galéria külső/intézményi ill. magán/kiállítást Magyarországon nem vállal,képeiből nem ad el és azokból nem kölcsönöz. Ez a galéria 2. weblapja.

akepgaleria.hupont.hu

31. Ciluka, te is látod ? ? ?

► Tényleg itt a tavasz ?

cipojavitas.hupont.hu

32. GLUTÉNMENTES ÖVEZET

► Hogyan fogyhatsz 50 felett glutén-és laktózmentes diétával?

glutenmentesreceptek.hupont.hu

33. Úton Krisztussal

► Közel van az idő, amikor mindenki meglátja Krisztust és elkerülhetetlenné válik a szembesülés az Igazsággal. Ez a honlap azt a célt szolgálja, hogy minél többen lássák meg, hogy nincs más út a teljes élethez, mint Krisztussal egy úton járni.

irgalom.hupont.hu

34. ♥¢ιฤ∂ч σℓ∂คℓค♥

► •♦♥ látom a szemedben,hogy idebújnál hozzám lépj bátran közelebb nekem nem kell sorszám ♥♦•

cindybaba.hupont.hu

35. ABS-JELADÓK MaTi-CAR Kft. Miskolc*ABS-SZENZOROK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► ÚJ Utángyártott Abs jeladók-abs szenzorok-Abs kerékfordulatszám érzékelők szinte minden autótípushoz elérhető áron.....

absjeladokmindenautohoz.hupont.hu

36. KISVÁRDA VÁROS KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM

► Szakmai konzultációs munkacsoport, amelyet a helyi önkormányzat, a kábítószer probléma kezelésének céljából hozott létre.

vardakef.hupont.hu

37. Ide írhatod a honlap főcímét, ami legfeljebb 75 karakter lehet!

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

feherkek.hupont.hu

38. ZEMPLÉNI TÁJAK CSODÁLATOS KÉPEI, IDÉZETEK,VERSEK,KÉPEK

► ZEMPLÉN,AHOL A CSEND KEZDŐDIK! "Bízd magad barátokra. De sose vedd a barátság kincsét magától értetődőnek". Stephanie Dowrick

elvonultan.hupont.hu

39. ZaZa Kutyaruha

► Kutyahidegben, kutyaruhában, tiszta marad, legalább a kabát alatt. Kutyaruhák egyedi méretre

zaza-kutyaruha.hupont.hu

40. Zalai Szántó település hely,- és a Szekér família családtörténet kutatása

► “Sine praeteritis futura nulla" „A múltnak kútja, a jövőnek titka van és a jelen az egyetlen, amit te alakítasz!”

szeker.hupont.hu

41. ♥♥♥miley cyrus selena gomez fan♥♥♥

► ♥♥♥Ha szereted mileyt és selenát itt a helyed!Gyere minden nap♥♥♥mert én mindig szerkesztem♥♥♥

sztarokazelen.hupont.hu

42. NUMIZMATIKA a fémpénzek és bankjegyek képeivel

► A fémpénzek és a bankjegyek világa. The World of the Coins and the Banknotes.

numizmania.hupont.hu

43. Nézz szét!!! Van itt minden,mint a búcsúban!

► Csak a Puffin lekvár ad erőt és mindent legyőző akaratot!!!

puffinlekvar.hupont.hu

44. Money Westie Kutyus Honlapja! <3 Egy roppantul aranyos kutyus weboldala. :)

► Ha kíváncsi vagy egy tündérien aranyos, kedves, okos kutya honlapjára, akkor jó helyen jársz! Tudj meg mindent Money-ról, az életéről és a napjairól! Ja, és légyszi nézz szét minden menübe! Napi friss!

moneywestie.hupont.hu

45. PLASĂ DE SÂRMĂ, PLASĂ DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA ANIMALELOR SĂLBATIC-BRASOV

► GARDUL DIN PLASĂ DE SÂRMĂ ESTE CEL MAI IEFTIN GARD DIN LUME. LA NOI GĂSIŢI TOATE ELEMENTELE NECESARE, DE LA A LA Z. ŞI CE ESTE MAI IMPORTANT : TOTUL LA PREŢ DE PRODUCĂTOR !

gard.hupont.hu

46. Régimódi házak, parasztházak felújítása

► Egyedi tervezésű nyílászárók és népi bútorok

paraszthaz.hupont.hu

47. Pécsi chihuahua kennel-Mecseki Apróka

► Ez az oldal a chihuahua-ról szól.Történet, standard, tartás, ápolás, tenyésztés, tenyésztők itthon és külföldön, egészség-betegség, tévhitek, színek, genetika, eladás, jogi vonatkozás.

chihuahua.hupont.hu

48. Horvátország Dalmácia lakókocsis nyaralás 2014

► Horvátország Dalmácia lakókocsis nyaralási lehetőség

horvatorszag-lakokocsi.hupont.hu

49. Ide írhatod a honlap főcímét, ami legfeljebb 75 karakter lehet!

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

orokkevalo.hupont.hu

50. SEAT ALKATRÉSZ MISKOLCON! SEAT alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► SEAT gyári-, utángyártott alkatrészek minden típushoz! ALHAMBRA, ALTEA, ALTEA XL, AROSA, CORDOBA, EXEO, IBIZA, INCA LEON, TOLEDO

seat-alkatreszek.hupont.hu

51. KOFFEIN.HU

► Kávé- és Italautómaták kihelyezése

koffein.hupont.hu

52. EdiPeti Hamster Kennel Hobbitenyészet

► Aranyhörcsög és dzsungáriai törpehörcsög szintenyészet,különleges szinü és mintázatú höribabák beltenyészet mentes kitenyésztése a genetika alapján

edipetihamsterkennel.hupont.hu

53. DOBAI TIVADAR FOTOGRÁFUS - FOTÓGALÉRIA VÁLOGATÁSA

► Nyugdíjas amatőr fotográfus vagyok. 1991 fényképész szakvizsga végzés. 50 évig fotóklub tag voltam. Most a Magyar Fotóművészek Világ-Szövetségének tagja vagyok. E-MAFOSZ/S ezüstdiplomás fotóművész is vagyok.

dobaitivadar-fotogaleria.hupont.hu

54. Niagara FürdőszobaCenter

► Veszprém

niagara-fc.hupont.hu

55. Finom ízek varázsa

► Sütemények és ételreceptek saját gyűjteménye

ki-suti.hupont.hu

56. Legendák

► Legendák és történetek

legendofearth.hupont.hu

57. Ide írhatod a honlap főcímét, ami legfeljebb 75 karakter lehet!

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

miley-cirus.hupont.hu

58. Brázay Kálmán Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Szakképző Iskola

► Felnőttek általános iskolája, gimnázium, szakgimnázium, szakképző Magyarhertelend T: 06/72-390-803 e-mail: brazaygimi@gmail.com

brazaygimi.hupont.hu

59. Naturcolor közelebb hoz az Egészségesebb környezethez.

► Álláskereső Ausztriában, Absolulte Live,Power Fruit, Akció, Bio, Ezüst, Festék, Háztartási, Hobby, jobsuche, jobanzeigen,Wohnung suche, lakk, Stellenangebot, web shop, Réz, Tanácsadás

multimix.hupont.hu

60. Tomajmonostora Fodrászat

► Tel: 06/30 362 50 53

hajkutura.hupont.hu

61. Huszár Lajos Éremtár, Gyöngyös

► Magyarország 1000 éves története érmeken és emlékérmeken - egy különleges kiállítás Gyöngyös belvárosában

eremtar.hupont.hu

62. ROMANTINKA MINDHAHÁLIG

► “Csak kétféleképpen élheted az életed.Vagy abban hiszel, hogy a világon semmi sem varázslat,vagy abban, hogy a világon minden varázslat." (Albert Einstein)

romatika-mindhalalig.hupont.hu

63. DZSÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!

► 3 év után O.O

szeri.hupont.hu

64. Szászi Dániel honlapja

► Élni annyi, mint röhögni a halálon, és belehalni a röhögésbe.

szdkarden.hupont.hu

65. Honey oldala=)

► Ezt az oldalt magamnak hoztam lérte... ide töltök fel minden képet, ami a számítógépemen van... és egy pár szövegrészletet is könyvekből... és néha teljes elektronikus könyveket is! ^^

honeycicc.hupont.hu

66. FejlesztElek Pedagógiai Stúdió

► ...s aki csak tapsolni tud, olyan is akad!

fejlesztelek.hupont.hu

67. DUPLA2 - BRINGABOLT

► Mátészalka, Árpád u. 22.

goldup.hupont.hu

68. Videóvilág

► Kár elvesztegetni a pillanatot

kepesvilag.hupont.hu

69. INGATLAN 2012

► AZ OLDAL NEM MÜKÖDIK! Kapcsolat:www.a1hitelcentrum.hu

ingatlanadokveszek.hupont.hu

70. :)

► :)

kiscsigaa.hupont.hu

71. ONE DIRECTION

► Ez az oldal csak ONE DIRECTION hírekkel foglalkozik.

guliveresmeszi.hupont.hu

72. Horgásztippek

► Itt mindent megtudhatsz a horgászatról

pecatippek.hupont.hu

73. Hanyatt SE

► Üdvözöljük a Hanyatt SE oldalán!

futsalteam.hupont.hu

74. Szebb életet!Lehetőségek, melyekkel megváltozhat életed!Pénzkereset, játék

► A szebb és boldogabb életért kicsit áldozni is kell, de nem mindegy mennyit. Lehetőségek, melyekkel az életed könnyebb és gazdagabb lehet. Vásárlásoddal, és tovább ajánlással keresd meg a rezsire valót. Vagy nyerd meg

szebbelet.hupont.hu

75. Házikedvencünk:MACSKA

► Itt megtudhatsz mindent a macskákról amit tudni kell,képekkel

ricsardo.hupont.hu

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 102
Tegnapi: 19
Heti: 145
Havi: 817
Össz.: 80 879

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: BME diákélet,Csonka Pál,Pogány Frigyes professzorok,N.Diviki emma:"Távoli harangszó részlet
Nagyné(N.) Diviki Emma honlapja - © 2008 - 2017 - divikie.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: péter andrás gimnázium tanárai - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »