Nagyné(N.) Diviki Emma honlapja

Gyökerek, ágak és levelek. Ismeretek, gondolatok és történetek a közegről, amelyben élek

 

    BME diákélet. Kedvenc professzoraim:Csonka Pál, Pogány Frigyes

 

   N. Diviki Emma: "Távoli harangszó" c.-ű visszaemlékezésből részlet

   ...

   Mindig késésben voltunk. Mindig futottunk végig a Mária utcán, majd a Mikszáth Kálmán téren, a Múzeum  úton át, ki a Múzeum körútra, ahol a 47-es villamos megállója volt. Reggel ½ 8-kor a villamosok tömve voltak. Általában csak a zsúfolt peronra tudtunk felkapaszkodni, ahová a kalauz el sem jutott. Sok diák ezt ki is használta és nem vett még diák bérletet sem. A szó szoros értelmében lógott a villamoson. 

...

   Az előadásoknak 12 és 13 óra között lett vége. Ekkor megkezdődött a rohanás a menzára a Budafoki úton a Bercsényi utcai fiú diákotthonba. Gyors ebéd és vissza a délutáni gyakorlatra. Szétváltunk és mindenki ment a saját tankörébe. A gyakorlat után ketten-hárman újra összetalálkoztunk és együtt mentünk haza. Szerencsére.

   Egyik alkalomkor ugyanis az történt, hogy mikor a gyér közlekedésű Múzeum utcán mentünk hazafelé, mellénk szegődött egy biciklis férfi. Akiről hamarosan kiderült, hogy egy szatír. A köpenyét szétnyitotta , hogy megmutassa meztelen alsótestét, közben mindenféle trágárságokat mondott nekünk. Szörnyen megijedtünk és egészen közel húzódtunk a Múzeum vaskerítéséhez. Biciklivel nem tudott az útpadkán felhajtani, de ha szaladni kezdtünk, a biciklivel követett. Végre elérkeztünk a Mikszáth Kálmán térre. Ott a sarkon volt egy étterem. Oda berohantunk. A pincér megkérdezte mi a baj. Mi elmondtuk és megkértük, hogy maradhassunk egy darabig az étterembe. Addigra az étterem vezetője is odajött. Azt mondta, széjjelnéz a téren, és ha gyanúsat lát, kihívja a rendőrséget. De persze a szatír addigra eltűnt a forgalmas utcából. Ezután kicsit félve mentünk hazáig. Ettől kezdve egy kis kerülővel, de a forgalmasabb Reviczky utcán közlekedtünk.

...

 A tanköri foglalkozásokat tanársegédek irányították. Általában rendesnek tartottam őket. Kivéve azt, aki az épületszerkezet tant vezette. Pedig szerettem a tantárgyat, mégis legrosszabb jegyeim épszerk.-ből voltak. D. István tanár ugyanis a fiúkkal jól eldiskurált, a lányokat azonban nem sokra tartotta.

   A statika tanszék adjunktusa is helyettesített néha a gyakorlati órákon. Ilyenkor nagyképűen saját ifjúságáról mesélt. A háború előtt végezte el az egyetemet, saját elmondása szerint 15 év alatt. Mivel akkor nem volt kötelező minden órára járni egy évben, csak amennyihez kedve volt. Akkor vizsgázott le, amikor akart.

   A rajztanáromat kedveltem a legjobban Varga tanár úr civilben festőművész volt. Szerény, nagyon tehetséges és jó pedagógus is. Senkit nem bántott meg, sokat segített. Női és férfi aktokat is rajzoltunk. A fiúknak ott is előnyük volt. Ha egy fiatal nő volt a modell udvarolgattak neki a szünetben. Ha férfi aktot kellett rajzolni a lányok elég feszélyezve érezték magukat. Ilyenkor a tanár úr főként a lányoknak segített és a problémás részleteket megrajzolta anélkül, hogy bármit hozzáfűzött volna.

    A középkori építészettörténet gyakorlatvezetője T. Erzsi volt. Fiatal és csinos. Őt mindnyájan szerettük. Persze a fiúk neki is udvarolgattak. Úgy tudtuk, hogy egy neves szobrászhoz ment feleségül. A szobrász a családom szerint távoli rokonunk volt, igaz, nem tartottuk a rokonságot, már az apja elköltözött régen Füzesgyarmatról. A házasságról szóló híresztelés, mai ismereteim szerint, csak pletyka lehetett.

  Kicsi a világ. Ugyancsak az építészettörténet egyik tanára Sz. Gitta szintén Füzesgyarmati származású volt. Egy zárthelyi alkalmával ő szedte össze az én lapomat és meglátta a nevem. Ismerősnek tűnt neki, és megkérdezte, hogy füzesgyarmati vagyok-e, ismerem-e Diviki Esztert. Mondtam, hogy a nővérem. Így derült ki, hogy ő és a nővérem  osztálytársak voltak.

  Az előadásokra szívesen jártam. Nem szerettem, ha a jegyzetem hiányos. Néhány professzor előadása kimondottan szórakoztató volt. Pogány Frigyes olyan élvezetesen adott elő, hogy más évfolyamok diákjai, sőt civilek is eljöttek meghallgatni. Zsúfolásig volt az előadóterem -  az auditórium maximum -, mikor Rómáról, Velencéről vagy Párizsról beszélt. Az óravégi csengetést mintha senki meg nem hallotta volna, meg sem mozdult a hallgatóság. Az óra végén hatalmas tapsban tört ki, így nyílvánította ki tetszését.

  Más professzor is, szívesen hallgattunk, mert nagyon tudtak, jó előadók és jó pedagógusok voltak.

    Volt persze olyan előadó is, aki bejött a terembe, leadta az anyagot és kiment. Talán azt sem vette volna észre, ha senki sincs a terembe. Ilyenkor kongott a terem az ürességtől.

   ...

 Az építészeknek a vizsgaidőszakon túl a rajzbeadás volt a legizgalmasabb. Építészkaron természetesen rengeteg volt a rajzos feladat.

 ...

   A vizsgáktól nem nagyon féltem, bár izgulós vagyok, de szerencsémre csak a vizsgák előtt. Mire felelni kellett már nyugodt voltam.

 Istenem! Mi minden megtettünk, hogy frissek legyünk. Volt aki nyugtatókat szedett, kávézott. Én nem éltem e-féle szerekkel. Emlékszem egyszer, májusi vizsgaidőszakban tikkasztó kánikula volt. A négy fal között csurgott rólunk a veríték. Szinte minden ruhát levettünk magunkról. Azt találtuk ki, hogy az asztalt a vízcsap mellé toltuk és az asztalon fekve lógattuk a lábunkat a csap folyóvize alá. Szabályos időnként váltottuk egymást.

   Az egyik vizsga után nagyon kifáradtam. A következő vizsgáig volt 4 napom. Így megengedhettem magamnak a vizsga utáni alvást.

  Valaki még egy nagyszem altatót is adott. Előtte én nem szedtem altató, nem is tudtam, hogy rám milyen hatással van. Hát nagy hatással volt. Úgy elaludtam az emeletes ágyamon, hogy másnap délben ébresztgetni kellett. Felültem az ágyban és csak annyit szóltam:

  - Hagyjatok aludni.

    A következő nap reggeléig fel sem ébredtem. Másfél napot átaludtam.

   Általában adiákok féltek a professzoroknál vizsgázni. Én kimondottan szerettem. Nem tudom miért? Talán jobban bíztam őszinteségükben, tapasztalatukban, jóindulatukban.

    Statikából egy alkalommal az adjunktusnál vizsgáztam. Addig nem volt vele semmi dolgom, mégis nagyon ellenszenves volt nekem. Hosszú ideig azt hittem magamról; nagyon jó emberismerő vagyok és az első benyomás alapján megtudom határozni kivel van dolgom. Ez rendszerint bejött. Nem állítom hogy van valamiféle különleges parapszichológiai képességem. Ha valami, az a logikai következtetésem, ami mindmáig jól működik. Elég későn jöttem rá, hogy az egészséges bizalmatlanság azért, az egyik legeredményesebb védekezés.

    De visszatérve a statika vizsgára, ellenszenvem nem volt alaptalan.      A vizsga teljesen normálisan zajlott. Talán az volt a szokástól eltérő, hogy a vizsgáztató meg sem nézte a kidolgozott vizsgafeladatomat. Rögtön a táblához kellett mennem és ott is le kellett vezetnem az egyenleteket. Ez nem jelentett nekem problémát. Biztos voltam magamban. Az adjunktus nem nagy érdeklődést vagy biztatást mutatott. Történetesen egy szót sem szólt. Joggal hihettem; igen a megoldásom sikeres. Annál nagyobb lett a meglepetésem mikor közölte:

     -   A felelete elégséges.

   Tulajdonképpen alig tudtam megszólalni, csak magamban kérdeztem; hogy ugyan miért? A tanárnak, hogy be ne írja a 2-est, gyorsan mégis válaszoltam:

     -    Nem fogadom el a 2-est. Kérem, írja be az UV-t (utóvizsgát).

   Ekkor egykedvűségéből kizökkent. Rajta volt a meglepetés sora. Szinte láttam belső felháborodását; hogyan merem én az ő szentséges véleményét visszautasítani, különben is mindenki örül, ha nála a 2-est megkapja. De csak annyit mondott:

    -  Jegyezze meg, a statikában nem lehet kis hibát sem véteni!

  Tulajdonképpen igaza volt, de nem a megoldásom volt rossz, a hiba egy félreértésen alapult, és lehagytam egy 2-es szorzót. A feladat szerint egy függvény által határolt két egyforma terület szerepelt, de nem volt egyértelműen közelve, hogy azok összege a meghatározandó.

   Én nem magyarázkodtam, tudtam, hogy ő nem változtatja meg, én pedig nem fogadom el a 2-es osztályzatot. Bennem a csendes lányban azt hiszen akkor kezdődött el valami: a felháborodás az igazságtalanság ellen. Ami ettől kezdve életem egyik meghatározó elemévé vált.

   Ő elvette az indexemet, és még dühösen hozzátette:

  -  Ha nem tetszik a véleményem menjen a professzorhoz panaszra. Majd  közli a professzor, mikor lesz ideje levizsgáltatni – de nem írta be a 2-est.

    -  Köszönöm – válaszoltam.

 Ekkor már valami mélységes nyugalom áradt bennem. Hittem magamban és tudtam:

   -   Ezt a csatát én nyertem meg.

 A következő napokban én már a következő újabb vizsgára készülődtem. Nem sokat foglalkoztam az esettel.

   Egyik napon éppen építészettörténet vizsgára várakoztam a tanszék előterében. Egyszer csak bejött a statikatanszék altisztje. Szólította a nevemet és odajött hozzám.

   - Menjen azonnal a statikai tanszékre, a Csonka professzor úr kéreti keresse fel.

   Nem ijedtem meg. Tudtam, valahogyan így fog bekövetkezni.

   Beléptem a tanszékre. A professzor már a szobája ajtajában várt rám. Ő köszönt előre és azt kérte menjek a szobájába.

   Ő beszélt:

  - Itt van a maga indexe nálam. Panaszt kíván tenni az adjunktus úr vizsgáztatására?

   Nekem nagyon szimpatikus volt Csonka professzor. Kiváló embernek ismertem meg. Nagyon népszerű volt a diákok körében. Bíztam benne, de azért jobbnak láttam, ha diplomatikusan válaszolok:

   -  Én nem akarok panaszt tenni, csak azt kértem, hogy ne írja be a 2-es jegyet, inkább pótvizsgázom, mert úgy érzem 2-nél jobb eredményt tudnék felmutatni.

  Akkor azt kérte, hogy mondjam el, hogyan folyt le a vizsga. Én elmondtam azt, amit vizsga után gondoltam és még hozzátettem:

    -  Szeretném, ha újra vizsgázhatnék.

    Úgy láttam tetszett neki az állhatatosságom.

   -  Ilyen kívánsággal még nem kerestek meg, de ha most itt vállalja, hogy nálam levizsgázik, akkor ennek a vizsgának az eredménye kerül a bizonyítványba.

   Természetesen nem tehettem mást, vállaltam. A professzor ugyanazt a feladatot adta fel, mint ami a vizsgámon volt, de nem számokkal, hanem általánosan, betűkkel kellett az egyenletet levezetni. Persze az eredményt megdupláztam.

   Ő nem fukarkodott a dicsérettel:

  - A megoldás kitűnő, benne van az előző vizsga tapasztalata is. – mondta  és hozzátette, biztos benne, hogy én is így látom. Ezért felajánlja a 4-es jegyet, ha elfogadom. Különben is, adjunktusa ítélőképességét is figyelembe kell vennie.

  Úgy láttam, hogy miközben ezt mondta, mintha egy kicsit elmosolyodott volna.

    Én örültem a 4-es jegyne, és megköszöntem.

  - Nagyon köszönöm, hogy professzor úr levizsgáztatott. Nem is reméltem ilyen eredményt.

 Ettől kezdve, ha Csonka professzorral találkoztam az egyetem területén, nem tudtam őt megelőzni a köszönésben, ha kellet akár 3 m-el előbb is köszönt és kalapot emelt. Erre az esetre mind máig büszke vagyok. Persze ő másokkal is figyelmes és udvarias volt.

 Nem ez volt az egyetlen eset, amikor kiváló professzoromnál vizsgáztam. A V. évfolyam I. félévében a képzőművészet történetéből Pogány Frigyes professzor vizsgáztatott. Nagyon kellemes volt. Mintha nem is vizsga, hanem egy beszélgetés lett volna. Ő is a szobájába hívta be a vizsgázókat. Természetesen az ajtót nyitva hagyta. A dohányzó asztal melletti fotelbe hellyel kínált. Ő a másik fotelbe ült le. A párizsi Vendom teret kellett ismertetni. Szerencsémre, mert akkor már megvásároltam Pogány Frigyes „Utcák és terek” című könyvét, amelyikben nagyon részletesen írt a Vendom térről. Nyomtatott jegyzetünk ebből a témából nem volt. Ezért saját jegyzeteim mellett a könyvéből készültem fel. Igyekeztem a könyv stílusában ismertetni a témát. Rögtön felismerte és nagyon értékelte a tájékozottságomat. Ettől kezdve nem is én, hanem főként ő beszélt személyes élményeiről. A vizsgám persze nagyon jól sikerült.

...

    Az ábrázoló geometria tanszékvezetője Czigány professzor volt. Akiről az a hír járta, hogy nagyon nem tudta elviselni a butaságot. Történt egyszer, hogy az egyik előadóteremben vizsgáztatott. A fiúnak a táblán kellett megszerkeszteni a feladatát, de abszolút nem tudta megoldani. A professzor egy egyszerűbb példát adott fel neki, de a hallgató azzal sem boldogult. A professzor elvesztette a türelmét.

   -   Most fiam húzzon egy vízszintes vonalat – mondta.

   A fiú a tábla szélénél abbahagyta. A professzor dühösen rákiáltott:

  -  Nem mondtam, hogy hagyja abba. Egy vonalat csak tud húzni! Húzza  tovább, odáig, amíg nem szólok; most elég.

  A fiú húzta tovább a terem falán is egészen az ajtóig. Ekkor a professzor rákiáltott:

   -   Most hagyja abba, menjen ki az ajtón és csukja be maga után.

   Ez a történet igaz volt-e vagy legenda, nem tudom, de szájról-szájra jár.

   Az építészeknek az adjunktusa adott elő. Ellentétben a professzorral, csendes halk szavú ember volt. Mások féltek tőle. Én jól vizsgáztam nála, igaz, az ábrázoló már a gimi.-ben is kedvenc tantárgyam volt.

  Mindent összevetve az egyetemen az első két évben csodálatosan éreztem magamat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. DR. TÓTH LORETTA FÜL-ORR-GÉGÉSZETI MAGÁNRENDELÉS TATA

► 2890 Tata, Alkotmány u. 16. Bejelentkezés: 06-30-5120214 - Felnőtt és gyermek teljes körű fül-orr-gége szakorvosi vizsgálat, arcüreg ultrahang, allergiavizsgálat, hallásvizsgálat, góckutatás, rákszűrés, fülakupunktúra, homeopátia, természetgyógyászat

drtothloretta.hupont.hu

2. Diákmunka Budapest

► Diákmunka Budapesten. Otthonról el sem kell menned. A bevétel, a fizu akkor is termelődik, ha épp bulizol a haverokkal. Csak a számítógépedre van szükség, és egy pár jó ötletre.

diakmunkabudapest.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

► Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

coinmoin.hupont.hu

2. Ingatlanpiacról minden (elemzések, stratégiák, országosan és Budapestről)

► ingatlan, ingatlanvásárlás, ingatlaneladás, ingatlanpiaci elemzés, CSOK-os eladó budapesti ingatlanok, CSOK-os eladó Budapest környéki ingatlanok

ingatlanpiaci-elemzo.hupont.hu

3. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

kerites.hupont.hu

4. Álomfejtés

► Az embereket ősidők óta foglalkoztatják álmaik.Honnan erednek ezek a múló misztikus képsorok?Vajon mit jelentenek? Itt megtalálod a válaszokat,és az álomszótár segít az álom megfejtésében.

alomfejtes.hupont.hu

5. MaTi-CAR Kft. - ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Utángyártott, gyári , és bontott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Minden autótípushoz: ALFA/AUDI/BMW/CITROEN/CHEVROLET/DAEWOO/FIAT/FORD/HONDA/KIA/LANCIA/LEXUS/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/PEUGEOT/RENAULT/SAAB/SEAT/SKODA/VW alkatrészek elérhető áron..

alkatreszekmindenautohoz.hupont.hu

6. PLASĂ DE SÂRMĂ, PLASĂ DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA ANIMALELOR SĂLBATIC-BRASOV

► GARDUL DIN PLASĂ DE SÂRMĂ ESTE CEL MAI IEFTIN GARD DIN LUME. LA NOI GĂSIŢI TOATE ELEMENTELE NECESARE, DE LA A LA Z. ŞI CE ESTE MAI IMPORTANT : TOTUL LA PREŢ DE PRODUCĂTOR !

gard.hupont.hu

7. GTA San Andreas

► Minden, amit tudni kell a GTA-ról! Kódok, módok, végigjátszás és egyebek! :)

gta-sandreas.hupont.hu

8. ZEMPLÉNI TÁJAK CSODÁLATOS KÉPEI, IDÉZETEK,VERSEK,KÉPEK

► ZEMPLÉN,AHOL A CSEND KEZDŐDIK! "Bízd magad barátokra. De sose vedd a barátság kincsét magától értetődőnek". Stephanie Dowrick

elvonultan.hupont.hu

9. Nagymamám konyhájából

► receptek a kredenc mélyéről

nagymamamkonyhajabol.hupont.hu

10. MaTi-CAR Kft. Miskolc*ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Gyári alkatrészek,Utángyártott-Bontott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Opel alkatrészek,AUDI-BMW-CITROEN-CHEVROET-DAEWOO-FIAT-FORD-HONDA-KIA-MAZDA-NISSAN-PEUGEOT-RENAULT-SEAT-SKODA-VW alkatrészek-szinte minden autóhoz alkatrészek elérhető áron..

maticar-alkatreszek.hupont.hu

11. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS NÉMETORSZÁG-MAGYARORSZÁG ! ISZKIRI-TRAVEL TRANSPORT

► MINDEN HÉTEN HÉTFŐ-SZERDA-SZOMBAT NÉMETORSZÁG FELÉ! MINDEN HÉTEN KEDD-CSÜTÖRTÖK-VASÁRNAP MAGYARORSZÁG FELÉ!Utazási igényeket sms-ben vagy a 06-70-429-6227 telefonszámon várjuk. Kisebb kitérő nem gond

velemutazz.hupont.hu

12. Angol nyelvkönyv - azoknak akik szeretnének IGAZÁN jól angolul!

► Sokszor belefogtál már az angol nyelv megtanulásába, de mindig elakadtál? Megvan a megoldás! Ez a nyelvkönyv meg tud tanítani angolul.

angol-nyelvkonyv.hupont.hu

13. CSILLOGÓ képek, feliratok és sok más dolog! Honlapkészítéshez kiegészítők.

► Üdvözöllek az oldalamon! Fotóim, Képeslapjaim Emlékversek, csillogó képek, feliratok, sorelválasztók, és még sok minden...A listát még bővítem, érdemes benézni hozzám!

vajdamariann.hupont.hu

14. Bio vetőmagok saját kertemből

► Falun élni nagyon jó! És ez így is lesz, ameddig a városi ezt meg nem tudja! ... Ne harcolj a sötétség ellen. Gyújtsál gyertyát. Sokan fognak követni.

biovetomag.hupont.hu

15. Egészségügyi tananyagok mindenkinek

► “A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott.”

egeszsegugy.hupont.hu

16. ZaZa Kutyaruha

► Kutyahidegben, kutyaruhában, tiszta marad, legalább a kabát alatt. Kutyaruhák egyedi méretre

zaza-kutyaruha.hupont.hu

17. NAPCSILLAG

► ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hajnalhasadas.hupont.hu/, http://hatodiknapon.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

napcsillag.hupont.hu

18. GLUTÉNMENTES ÖVEZET

► Hogyan fogyhatsz 50 felett glutén-és laktózmentes diétával?

glutenmentesreceptek.hupont.hu

19. Konyhabirodalom

► Egyszerűen, gyorsan, jót!

konyhabirodalom.hupont.hu

20. Tanulj velem könnyen németül!

► Oldalamat azoknak ajánlom akik el szeretnék sajátítani a német nyelv alapjait. könnyen, egyszerűen,gyorsan.

konnyennemetul.hupont.hu

21. Új és használt robogó , motor kereskedés, bizományos értékesítés

► Aprilia, Benelli, Gilera, Keeway, Piaggio, Vespa márkakereskedés és garancia szakszerviz. Használt motor és robogó kereskedés Budapesten. Bizományos értékesítés. Gyári és utángyártott alkatrészek raktárról. Robogó tuning és teljesítménynövelés

keewayszerviz.hupont.hu

22. Vörösrózsa álmai Versek,gondolatok,természet

► Ez egy szerény,de szeretettel írt oldal

vorosrozsaalma.hupont.hu

23. Burkolás-gipszkartonozás-belsőépítészet, festés

► Építőipari kivitelező hideg-meleg burkolást, gipszkartonozást, festést vállal Budapesten és környezetében. A helyszíni felmérés után korrekt árajánlat! Mega-F Kft.

burkolas-festes-gipszk.hupont.hu

24. FÉSZEK ÉTELBÁR BUDAÖRS, Templom tér 14. Budaörsön a kiszállítás ingyenes

► Házi ételekkel várjuk minden kedves vásárlónkat. Minden nap friss leves, főzelék, egy tál étel, tészták, rántott húsok, köretek és friss saláták. GYROS! A környéken ingyen kiszállítási költséggel lehetséges. Rendezvényekre is várjuk megrendeléseiket!

feszeketelbar.hupont.hu

25. Kárpitos,RESTAURÁTOR 0670 594 8067 Deák Antal - Budapesten és országosan.

► Kárpitos - Bármilyen bútor KÁRPITOZÁS RESTAURÁLÁS- Budapest és környékén-Garanciával!Minőségi kárpit,szövet és bőrválasztékkal. Hívjon Bizalommal Országosan.

butorok-felujitva.hupont.hu

26. Védett Föld

► Föld és Természetvédelem: (Védett és kipusztult állatfajok - Védett növényeink) A Tasmán Tigris - (másnéven) - Az Erszényes Farkas. (Veszélyeztetettségi státusz: besorolás)

vedettfold.hupont.hu

27. BETEKINTÉS AZ ÓVODAI ÉLETBE - Goró Erzsébet óvónő

► " Gyermekkorunk jelei ott maradnak életünk helyszínein, ahogy a virág illata is ott marad a szobában, amit díszített" - Chateubriand

ovodaivilag.hupont.hu

28. Homérosz,Toldi,Csontváry a NAPÚTon, Minósz/Mithrász, 3500 éves szupernaptár

► “Krónikákat, történelmet lehet hamisítani, de a Nap járását az égen nem!” Iliász a napúton? Odüsszeia, mint vízöntő-paradoxon tanulmány? Kitatált-e a Képes Kor-nika? Bronzkori szupernaptár?Nap-Hold-Vénusz:Toldi trio, MINÓSZ Kréta és MITHRÁSZ kultusz.

naput.hupont.hu

29. Olcsó termőföld szállítás

► Akár 1 m3, olcsó termőföld szállítás Budapesten és környékén 06 30 90 30 300!

termofoldszallitasa.hupont.hu

30. PIEZZO GÁZBOLT GÁZKÉSZÜLÉK ÉS ALKATRÉSZ SZAKÜZLET ÉS SZERVIZ

► Gázkészülék bolt Debrecen belvárosában. Gázkészülék alkatrészek, szobatermosztátok, szénmonoxid riasztók, gázkazánok, gázkonvektorok, tűzhelyek, fali fűtők, vízmelegítők forgalmazása, szervizelése, gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgálat végzése

gaz-piezzo.hupont.hu

31. PRO-SPORT

► Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

pro-sport.hupont.hu

32. Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább.

► "A világ minden szépségéért sem akarnám elcserélni az egyéniségemet, még akkor sem, ha nincs benne semmi különös. Én én magam vagyok, és ez több annál, amit néhányan elmondhatnak magukról."

mindigvantovabb.hupont.hu

33. Finom ízek varázsa

► Sütemények és ételreceptek saját gyűjteménye

ki-suti.hupont.hu

34. Kasza Tamás, Lezárás Specialista Oldala

► Ha már értékesítesz, akkor keress vele pénzt is, ismerd meg a lezárás 13 lépését. www.lezarasspecialista.hu

lezarasspecialista.hupont.hu

35. Használt bőr ülőgarnitúra,kanapé!

► Használt bőr kanapék, ülőgarnitúrák, sarok ülök, bőrgarnitúrák,franciaágyak kedvező áron! Utolsó frissítés 2017.09.22. Következő frissítés 2017.09.24-25.

hasznaltbutorok.hupont.hu

36. KÉPESGÉP - a géphirdetések lapja - új és használt haszongépek, eszközök

► Eladó haszongépek, traktorok, talajművelők, betakarítók, építő- és földmunkagépek, daruk, emelők, targoncák, járművek, alkatrészek, tartozékok, szerviz. Hirdetései megjelenéséhez árajánlatot a kepesgep@gmail.com e-mail címen kérhet.

kepesgep.hupont.hu

37. Német online kezdőknek és haladóknak

► HERZLICH WILLKOMMEN! ÜDVÖZLÖM! HERZLICH WILLKOMMEN! ÜDVÖZLÖM! Tanuljon németül! Kezdje el vagy folytassa utazását a német nyelv világába! dr. Kopasz Filoméla, az Ön némettanára

onlinenemet.hupont.hu

38. Kormánybőrözés 2 óra alatt Budapesten! Bőr váltószoknya.

► Profi munka, gyári anyagok!

autokarpit.hupont.hu

39. Sicambria-Alba Regale-Fehérvár, Buda Vetus-Ősbuda-Óbuda

► Királyi fehér fővárosunk Sicambria, Alba Regalis, Fehérvár, Buda Vetus, Ősbuda azaz Óbuda, Szűz Mária sziget, Veteri Pest-Antiqua Pest ősi városaink és múltunk eltitkolt történelmünk kutatásával és feltárásával foglalkozó oldal

albaregalis.hupont.hu

40. OVI - ISI és DRÁMA - OVI

► Készülj velem játékosan az iskolára!

ovi-isi.hupont.hu

41. Asztalos-Tatabánya

► Exkluzív bútorok, és egyéb faipari termékek gyártása.

asztalos-tatabanya.hupont.hu

42. Gyermeksarok

► Gyerekeknek mindenféle jó dolog!

gyermeksarok.hupont.hu

43. Müanyag öntőformák beton és műkő termékek készítéséhez

► Üdvözöljük honlapunkon! Cégünk 1999-ben az országban elsőként kezdte meg a kereskedést ezekkel a termékekkel. Az évek során folyamatosan bővítettük a választékot és ma már több mint 100 féle sablon áll vásárlóink rendelkezésére.

betonsablon.hupont.hu

44. marianna mandalai...

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

mandalak.hupont.hu

45. KERTI JÁTÉK-Játszótér

► EU Szabványos Szabadtéri,Udvari és Közterületi Fa Játék várak Játszótéri eszközök,Egyedi tervezésű Játszóterek,Játszó udvarok és Játékok TELJES KÖRŰ KIVITELEZÉSE ENGEDÉLYEZTETÉSE 06-70-940-1795 kertijatekhj@gmail.com

kertijatek.hupont.hu

46. Gyönyörű, festett mandalák

► Energetizáló, festett mandalák, amelyek lendületet adnak és segítenek céljaid elérésében. Hangulatossá teszik a környezetet, gyógyító erejük van. Mindig új erőt nyerhetsz, ha ránézel. Adhatod ajándékba, vagy lehet a sajátod.

mandalakeszites.hupont.hu

47. MAGYAR Locsolótömlő, ipari tömlő, öntözés, kert, otthon

► locsolótömlő, kerti tömlő, szivattyútömlő, szívótömlő, tömlővég, tömlőösszekötő, tömlőcsatlakozó, szivattyú, gyorscsatlakozó, 1"-os gyorscsatlakozós rendszer, bilincs, szórófej, takaróponyva, szerelvény, Weekend Master, Master Extra, Master Plus, ATS

locsolotomlo.hupont.hu

48. Elektromos kerékpárok legolcsóbban, garanciával. +36/70-329-4217

► E-bicikli, elektromos robogó, elektromos kerékpár, akkumulátor, garancia és folyamatos alkatrész utánpótlás.

elektromosbicikli.hupont.hu

49. Használt alkatrészek értékesítése!

► Eladó alkatrészek, Elérhetőség: 06-30/892-17-36

alkatreszbazar.hupont.hu

50. Diabétesz Egyesület Berettyóújfalu

► Élet Diabétesszel Egészségesen Sokáig Közhasznú Egyesület Berettyóújfalu Bessenyei Ltp. 20. Fsz. 3. Létrejött a cukorbetegekért és azok családjaiért.

edes-berettyoujfalu.hupont.hu

51. Jogi tanácsadás, Családjog, Ingatlanjog, Bontóper, Cégjog, budapesti ÜGYVÉD

► Bontóper, ingatlan adásvételi jogi tanácsadás, családjog, ingatlanjog, öröklésjog, cégjog, kártérítési jog Dr Mohos Gábor ügyvéd Budapest XIII. 06-20 354 8963

jogimegoldasok.hupont.hu

52. Pesterzsébeti Használt gyerekruha és bababizományi

► Szerettel várunk pesterzsébeti üzletünkben nagy választékban találsz baba és gyermekruhát és babakocsit, etetőszéket, járókát, kiságyat, játékokat!

bababizomanyi.hupont.hu

53. CNC FAFARAGÁS

► Domború egyedi faragás minták. Faragott bútor, bútorajtó, pinceajtó, cégérek, cégtáblák, egyedi ajándékok készítése. Saját elképzelés megvalósítása. Email: brunnerwoodwork@gmail.com Telefon: +36 30 359 5624

cncfafaragas.hupont.hu

54. Egyedi konyhabútor készítés Budapesten +36 70 243 9439

► Asztalos mester vállal egyedi konyhabútor készítést Budapesten és környékén +36 70 243 9439. Modern konyhabútor olcsón, elemes konyhaszekrény akció.

egyedikonyhabutorkeszites.hupont.hu

55. Használt, futózott és új gumik: Személy, Teher, Munkagép Tel.:06-70/6048810

► HASZNÁLTGUMI: (6.HÓNAP) FUTÓZOTT GUMI: (LEFUTÁSIG) ÚJ GUMI: (2. ÉV GARANCIÁVAL) Cím: H - 2060 BICSKE SZENT LÁSZLÓ ÚT 50. e-mail: unityrekft@gmail.com

gumi-reifen.hupont.hu

56. Finom falatok- sültek-levesek-lángos-tészták- édességek-pecsennyék-mártások

► Hazai-külföldi ízek-különlegességek ínyenceknek

izvarazs.hupont.hu

57. Biztonsági autósgyerekülés és etetőszék huzat készítése

► Gyerekülés és etetőszék huzatok.Maxi-cosi,Römer ,Concord,jané... Továbbá eladó komplett ülések és gyermek felszerelések...

gyerekuleshuzatkeszite.hupont.hu

58. A homo digitalis kora

► A homo digitalis, vagyis a modern kor embere a tér és idő szabadságát kapta meg az új évezredben. Ott áll egy forradalmian globális változás küszöbén, ami olyan változásokat generál, mely kétségkívüli hatással lesz az emberi kommunikáció jövőjére.

homodigitalis.hupont.hu

59. Szórakozz jól!

► Ezen az oldalon vicceket olvashatsz,ami bearanyozhatja a napodat!

szorakozzjol.hupont.hu

60. ☺Idézetek^^

► ...ahol el akarnak felejteni, ott leszel felejthetetlen :)

idezzeteek.hupont.hu

61. Te is valódi állatbarát szeretnél lenni? Akkor ismerd meg ezt a weboldalt!

► Egyre többen és többen lesznek ma már IGAZI állatbarátok. Te is az vagy? Hogyan válhatsz azzá? Mindezt itt megtudhatod.

valodiallatbarat.hupont.hu

62. Szeged szállás- Olcsó szállás Szegeden-szegedi szállások, panzió Szeged

► Szállás Szeged,-2000ft/fő/nap- Szeged Szállás-vendégház, - Miért érdemes ezt a szegedi szállást választani ? -Mert olcsó szegedi szálláshely.- szegedi szállások itt- Szállás Szeged-apartmanszállás- Olcsó szálláshelyek Szegeden- szegedi szállás

szegedszallas.hupont.hu

63. MÉREGTELENÍTÉS REG-ENOR A TÚLSÚLY ÉS AZ ÖREGEDÉS ELLEN! RO VIZTISZTÍTÓK!

► BIOBOLT WEBÁRUHÁZ: TERMÉKBEMUTATÓ- ENERGIA MEGTAKARÍTÁSÁRA ÉS KÖRNYEZET VÉDELEMRE ALKALMAS TERMÉKEKET, TERMÉSZETES ALAPANYAGOKBÓL KÉSZÜLT TÁPLÁLÉK KIEGÉSZÍTŐKET KÍNÁLUNK! VÍZTISZTÍTÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT!

meregtelenites.hupont.hu

64. HÁRMASHATÁRHEGYI SPORTREPÜLÉSÉRT ALAPÍTVÁNY

► A sportrepülők és egyesületeik érdekvédelmi szervezete. Közhasznú szervezet. Alapítva 1990-ben.

harmashatarhegy.hupont.hu

65. Modern konyhabútorok gyártása Kecskemét Budapest, Tuman Zsolt 0630/2578247

► Egyedibútor,modern magasfényű konyhabútor,irodabútor,gardrób,hálószoba,nappali,beépített szekrény,tolóajtós szekrény,üzlet berendezés,egyéb bútorok készítése

egyedibutorok.hupont.hu

66. Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja

► Élményeim...

esolivia.hupont.hu

67. Kéménybélelés, Kémény bélelés, Kémények bélelése saválló csővel, árak

► Kémények bélelése saválló csővel, Ipari kémények bélelése, saválló kéménybélelés, kéménybélelés árak, turbós kémény építés, szerelés. Minőségi munka, gyors kivitelezés, kedvező árakkal!! Kéménybélelés korom ellen , kéménybélelés kátrány ellen.

kemenybeleles.hupont.hu

68. Érd info

► Minden információt ÉRDről az ÉRDi polgároknak és az ÉRDeklődőknek.

erd.hupont.hu

69. MINŐSÉGI ANGOL HASZNÁLTRUHA ÉS HOLLAND HASZNÁLT RUHA NAGYKERESKEDÉS

► ANGOL HASZNÁLT RUHA - HOLLAND HASZNÁLTRUHA - MINŐSÉGI BÁLÁS RUHA OLCSÓN, JÓ MINŐSÉGBEN KÖZVETLENÜL AZ IMPORTŐRTŐL

angolbala.hupont.hu

70. Szólásgyűjtemény - szólások, szóláshasonlatok és jelentésük

► A stílus maga az ember... Beszélj színesebben, elevenebben, képszerűbben! Értsd és használd a szólásokat!

szolas.hupont.hu

71. Sharon képtára

► Saját készításű képeim, képeslapjaim. Ingyenes képeslapküldési lehetőség.

sharon.hupont.hu

72. Üveges gyorsszolgálat: Helyszíni üvegezés Budapest: Üvegezés biztosításra.

► Üveges Budapest, üveges gyorsszolgálat, üvegezés Budapesten, helyszíni üvegezés, azonnali üvegezés biztosításra, üvegezés háznál, ajtó üveg, ablak üveg, katedrál üveg, erkély üveg, drót üveg, hőszigetelő üveg, thermo üveg csere helyszínen.

uveges-uvegesbazis.hupont.hu

73. Tündérputtony

► Minőségi babahordozók és kiegészítők megfizethető áron. Mert hordozni jó!

tunderputtony.hupont.hu

74. BUDDHIZMUS és/vagy KÖZGAZDASÁGTAN

► Hódolok a minden szenvedést megsemmisítő magasztos Buddhának

buddhista-kozgazdasagtan.hupont.hu

75. Alaptol a tetőig

► Építőipari brigád 12-éves szakmai tapasztalattal A-Z-ig

patikasrobert.hupont.hu

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 59
Tegnapi: 22
Heti: 385
Havi: 1 198
Össz.: 78 542

Látogatottság növelés
Oldal: BME diákélet,Csonka Pál,Pogány Frigyes professzorok,N.Diviki emma:"Távoli harangszó részlet
Nagyné(N.) Diviki Emma honlapja - © 2008 - 2017 - divikie.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: péter andrás gimnázium tanárai - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »