Nagyné(N.) Diviki Emma honlapja, www.divikie.hupont.hu

Gyökerek, ágak és levelek. Ismeretek, gondolatok és történetek a közegről, amelyben élek

 

    BME diákélet. Kedvenc professzoraim:Csonka Pál, Pogány Frigyes

 

   N. Diviki Emma: "Távoli harangszó" c.-ű visszaemlékezésből részlet

   ...

   Mindig késésben voltunk. Mindig futottunk végig a Mária utcán, majd a Mikszáth Kálmán téren, a Múzeum  úton át, ki a Múzeum körútra, ahol a 47-es villamos megállója volt. Reggel ½ 8-kor a villamosok tömve voltak. Általában csak a zsúfolt peronra tudtunk felkapaszkodni, ahová a kalauz el sem jutott. Sok diák ezt ki is használta és nem vett még diák bérletet sem. A szó szoros értelmében lógott a villamoson. 

...

   Az előadásoknak 12 és 13 óra között lett vége. Ekkor megkezdődött a rohanás a menzára a Budafoki úton a Bercsényi utcai fiú diákotthonba. Gyors ebéd és vissza a délutáni gyakorlatra. Szétváltunk és mindenki ment a saját tankörébe. A gyakorlat után ketten-hárman újra összetalálkoztunk és együtt mentünk haza. Szerencsére.

   Egyik alkalomkor ugyanis az történt, hogy mikor a gyér közlekedésű Múzeum utcán mentünk hazafelé, mellénk szegődött egy biciklis férfi. Akiről hamarosan kiderült, hogy egy szatír. A köpenyét szétnyitotta , hogy megmutassa meztelen alsótestét, közben mindenféle trágárságokat mondott nekünk. Szörnyen megijedtünk és egészen közel húzódtunk a Múzeum vaskerítéséhez. Biciklivel nem tudott az útpadkán felhajtani, de ha szaladni kezdtünk, a biciklivel követett. Végre elérkeztünk a Mikszáth Kálmán térre. Ott a sarkon volt egy étterem. Oda berohantunk. A pincér megkérdezte mi a baj. Mi elmondtuk és megkértük, hogy maradhassunk egy darabig az étterembe. Addigra az étterem vezetője is odajött. Azt mondta, széjjelnéz a téren, és ha gyanúsat lát, kihívja a rendőrséget. De persze a szatír addigra eltűnt a forgalmas utcából. Ezután kicsit félve mentünk hazáig. Ettől kezdve egy kis kerülővel, de a forgalmasabb Reviczky utcán közlekedtünk.

...

 A tanköri foglalkozásokat tanársegédek irányították. Általában rendesnek tartottam őket. Kivéve azt, aki az épületszerkezet tant vezette. Pedig szerettem a tantárgyat, mégis legrosszabb jegyeim épszerk.-ből voltak. D. István tanár ugyanis a fiúkkal jól eldiskurált, a lányokat azonban nem sokra tartotta.

   A statika tanszék adjunktusa is helyettesített néha a gyakorlati órákon. Ilyenkor nagyképűen saját ifjúságáról mesélt. A háború előtt végezte el az egyetemet, saját elmondása szerint 15 év alatt. Mivel akkor nem volt kötelező minden órára járni egy évben, csak amennyihez kedve volt. Akkor vizsgázott le, amikor akart.

   A rajztanáromat kedveltem a legjobban Varga tanár úr civilben festőművész volt. Szerény, nagyon tehetséges és jó pedagógus is. Senkit nem bántott meg, sokat segített. Női és férfi aktokat is rajzoltunk. A fiúknak ott is előnyük volt. Ha egy fiatal nő volt a modell udvarolgattak neki a szünetben. Ha férfi aktot kellett rajzolni a lányok elég feszélyezve érezték magukat. Ilyenkor a tanár úr főként a lányoknak segített és a problémás részleteket megrajzolta anélkül, hogy bármit hozzáfűzött volna.

    A középkori építészettörténet gyakorlatvezetője T. Erzsi volt. Fiatal és csinos. Őt mindnyájan szerettük. Persze a fiúk neki is udvarolgattak. Úgy tudtuk, hogy egy neves szobrászhoz ment feleségül. A szobrász a családom szerint távoli rokonunk volt, igaz, nem tartottuk a rokonságot, már az apja elköltözött régen Füzesgyarmatról. A házasságról szóló híresztelés, mai ismereteim szerint, csak pletyka lehetett.

  Kicsi a világ. Ugyancsak az építészettörténet egyik tanára Sz. Gitta szintén Füzesgyarmati származású volt. Egy zárthelyi alkalmával ő szedte össze az én lapomat és meglátta a nevem. Ismerősnek tűnt neki, és megkérdezte, hogy füzesgyarmati vagyok-e, ismerem-e Diviki Esztert. Mondtam, hogy a nővérem. Így derült ki, hogy ő és a nővérem  osztálytársak voltak.

  Az előadásokra szívesen jártam. Nem szerettem, ha a jegyzetem hiányos. Néhány professzor előadása kimondottan szórakoztató volt. Pogány Frigyes olyan élvezetesen adott elő, hogy más évfolyamok diákjai, sőt civilek is eljöttek meghallgatni. Zsúfolásig volt az előadóterem -  az auditórium maximum -, mikor Rómáról, Velencéről vagy Párizsról beszélt. Az óravégi csengetést mintha senki meg nem hallotta volna, meg sem mozdult a hallgatóság. Az óra végén hatalmas tapsban tört ki, így nyílvánította ki tetszését.

  Más professzor is, szívesen hallgattunk, mert nagyon tudtak, jó előadók és jó pedagógusok voltak.

    Volt persze olyan előadó is, aki bejött a terembe, leadta az anyagot és kiment. Talán azt sem vette volna észre, ha senki sincs a terembe. Ilyenkor kongott a terem az ürességtől.

   ...

 Az építészeknek a vizsgaidőszakon túl a rajzbeadás volt a legizgalmasabb. Építészkaron természetesen rengeteg volt a rajzos feladat.

 ...

   A vizsgáktól nem nagyon féltem, bár izgulós vagyok, de szerencsémre csak a vizsgák előtt. Mire felelni kellett már nyugodt voltam.

 Istenem! Mi minden megtettünk, hogy frissek legyünk. Volt aki nyugtatókat szedett, kávézott. Én nem éltem e-féle szerekkel. Emlékszem egyszer, májusi vizsgaidőszakban tikkasztó kánikula volt. A négy fal között csurgott rólunk a veríték. Szinte minden ruhát levettünk magunkról. Azt találtuk ki, hogy az asztalt a vízcsap mellé toltuk és az asztalon fekve lógattuk a lábunkat a csap folyóvize alá. Szabályos időnként váltottuk egymást.

   Az egyik vizsga után nagyon kifáradtam. A következő vizsgáig volt 4 napom. Így megengedhettem magamnak a vizsga utáni alvást.

  Valaki még egy nagyszem altatót is adott. Előtte én nem szedtem altató, nem is tudtam, hogy rám milyen hatással van. Hát nagy hatással volt. Úgy elaludtam az emeletes ágyamon, hogy másnap délben ébresztgetni kellett. Felültem az ágyban és csak annyit szóltam:

  - Hagyjatok aludni.

    A következő nap reggeléig fel sem ébredtem. Másfél napot átaludtam.

   Általában adiákok féltek a professzoroknál vizsgázni. Én kimondottan szerettem. Nem tudom miért? Talán jobban bíztam őszinteségükben, tapasztalatukban, jóindulatukban.

    Statikából egy alkalommal az adjunktusnál vizsgáztam. Addig nem volt vele semmi dolgom, mégis nagyon ellenszenves volt nekem. Hosszú ideig azt hittem magamról; nagyon jó emberismerő vagyok és az első benyomás alapján megtudom határozni kivel van dolgom. Ez rendszerint bejött. Nem állítom hogy van valamiféle különleges parapszichológiai képességem. Ha valami, az a logikai következtetésem, ami mindmáig jól működik. Elég későn jöttem rá, hogy az egészséges bizalmatlanság azért, az egyik legeredményesebb védekezés.

    De visszatérve a statika vizsgára, ellenszenvem nem volt alaptalan.      A vizsga teljesen normálisan zajlott. Talán az volt a szokástól eltérő, hogy a vizsgáztató meg sem nézte a kidolgozott vizsgafeladatomat. Rögtön a táblához kellett mennem és ott is le kellett vezetnem az egyenleteket. Ez nem jelentett nekem problémát. Biztos voltam magamban. Az adjunktus nem nagy érdeklődést vagy biztatást mutatott. Történetesen egy szót sem szólt. Joggal hihettem; igen a megoldásom sikeres. Annál nagyobb lett a meglepetésem mikor közölte:

     -   A felelete elégséges.

   Tulajdonképpen alig tudtam megszólalni, csak magamban kérdeztem; hogy ugyan miért? A tanárnak, hogy be ne írja a 2-est, gyorsan mégis válaszoltam:

     -    Nem fogadom el a 2-est. Kérem, írja be az UV-t (utóvizsgát).

   Ekkor egykedvűségéből kizökkent. Rajta volt a meglepetés sora. Szinte láttam belső felháborodását; hogyan merem én az ő szentséges véleményét visszautasítani, különben is mindenki örül, ha nála a 2-est megkapja. De csak annyit mondott:

    -  Jegyezze meg, a statikában nem lehet kis hibát sem véteni!

  Tulajdonképpen igaza volt, de nem a megoldásom volt rossz, a hiba egy félreértésen alapult, és lehagytam egy 2-es szorzót. A feladat szerint egy függvény által határolt két egyforma terület szerepelt, de nem volt egyértelműen közelve, hogy azok összege a meghatározandó.

   Én nem magyarázkodtam, tudtam, hogy ő nem változtatja meg, én pedig nem fogadom el a 2-es osztályzatot. Bennem a csendes lányban azt hiszen akkor kezdődött el valami: a felháborodás az igazságtalanság ellen. Ami ettől kezdve életem egyik meghatározó elemévé vált.

   Ő elvette az indexemet, és még dühösen hozzátette:

  -  Ha nem tetszik a véleményem menjen a professzorhoz panaszra. Majd  közli a professzor, mikor lesz ideje levizsgáltatni – de nem írta be a 2-est.

    -  Köszönöm – válaszoltam.

 Ekkor már valami mélységes nyugalom áradt bennem. Hittem magamban és tudtam:

   -   Ezt a csatát én nyertem meg.

 A következő napokban én már a következő újabb vizsgára készülődtem. Nem sokat foglalkoztam az esettel.

   Egyik napon éppen építészettörténet vizsgára várakoztam a tanszék előterében. Egyszer csak bejött a statikatanszék altisztje. Szólította a nevemet és odajött hozzám.

   - Menjen azonnal a statikai tanszékre, a Csonka professzor úr kéreti keresse fel.

   Nem ijedtem meg. Tudtam, valahogyan így fog bekövetkezni.

   Beléptem a tanszékre. A professzor már a szobája ajtajában várt rám. Ő köszönt előre és azt kérte menjek a szobájába.

   Ő beszélt:

  - Itt van a maga indexe nálam. Panaszt kíván tenni az adjunktus úr vizsgáztatására?

   Nekem nagyon szimpatikus volt Csonka professzor. Kiváló embernek ismertem meg. Nagyon népszerű volt a diákok körében. Bíztam benne, de azért jobbnak láttam, ha diplomatikusan válaszolok:

   -  Én nem akarok panaszt tenni, csak azt kértem, hogy ne írja be a 2-es jegyet, inkább pótvizsgázom, mert úgy érzem 2-nél jobb eredményt tudnék felmutatni.

  Akkor azt kérte, hogy mondjam el, hogyan folyt le a vizsga. Én elmondtam azt, amit vizsga után gondoltam és még hozzátettem:

    -  Szeretném, ha újra vizsgázhatnék.

    Úgy láttam tetszett neki az állhatatosságom.

   -  Ilyen kívánsággal még nem kerestek meg, de ha most itt vállalja, hogy nálam levizsgázik, akkor ennek a vizsgának az eredménye kerül a bizonyítványba.

   Természetesen nem tehettem mást, vállaltam. A professzor ugyanazt a feladatot adta fel, mint ami a vizsgámon volt, de nem számokkal, hanem általánosan, betűkkel kellett az egyenletet levezetni. Persze az eredményt megdupláztam.

   Ő nem fukarkodott a dicsérettel:

  - A megoldás kitűnő, benne van az előző vizsga tapasztalata is. – mondta  és hozzátette, biztos benne, hogy én is így látom. Ezért felajánlja a 4-es jegyet, ha elfogadom. Különben is, adjunktusa ítélőképességét is figyelembe kell vennie.

  Úgy láttam, hogy miközben ezt mondta, mintha egy kicsit elmosolyodott volna.

    Én örültem a 4-es jegyne, és megköszöntem.

  - Nagyon köszönöm, hogy professzor úr levizsgáztatott. Nem is reméltem ilyen eredményt.

 Ettől kezdve, ha Csonka professzorral találkoztam az egyetem területén, nem tudtam őt megelőzni a köszönésben, ha kellet akár 3 m-el előbb is köszönt és kalapot emelt. Erre az esetre mind máig büszke vagyok. Persze ő másokkal is figyelmes és udvarias volt.

 Nem ez volt az egyetlen eset, amikor kiváló professzoromnál vizsgáztam. A V. évfolyam I. félévében a képzőművészet történetéből Pogány Frigyes professzor vizsgáztatott. Nagyon kellemes volt. Mintha nem is vizsga, hanem egy beszélgetés lett volna. Ő is a szobájába hívta be a vizsgázókat. Természetesen az ajtót nyitva hagyta. A dohányzó asztal melletti fotelbe hellyel kínált. Ő a másik fotelbe ült le. A párizsi Vendom teret kellett ismertetni. Szerencsémre, mert akkor már megvásároltam Pogány Frigyes „Utcák és terek” című könyvét, amelyikben nagyon részletesen írt a Vendom térről. Nyomtatott jegyzetünk ebből a témából nem volt. Ezért saját jegyzeteim mellett a könyvéből készültem fel. Igyekeztem a könyv stílusában ismertetni a témát. Rögtön felismerte és nagyon értékelte a tájékozottságomat. Ettől kezdve nem is én, hanem főként ő beszélt személyes élményeiről. A vizsgám persze nagyon jól sikerült.

...

    Az ábrázoló geometria tanszékvezetője Czigány professzor volt. Akiről az a hír járta, hogy nagyon nem tudta elviselni a butaságot. Történt egyszer, hogy az egyik előadóteremben vizsgáztatott. A fiúnak a táblán kellett megszerkeszteni a feladatát, de abszolút nem tudta megoldani. A professzor egy egyszerűbb példát adott fel neki, de a hallgató azzal sem boldogult. A professzor elvesztette a türelmét.

   -   Most fiam húzzon egy vízszintes vonalat – mondta.

   A fiú a tábla szélénél abbahagyta. A professzor dühösen rákiáltott:

  -  Nem mondtam, hogy hagyja abba. Egy vonalat csak tud húzni! Húzza  tovább, odáig, amíg nem szólok; most elég.

  A fiú húzta tovább a terem falán is egészen az ajtóig. Ekkor a professzor rákiáltott:

   -   Most hagyja abba, menjen ki az ajtón és csukja be maga után.

   Ez a történet igaz volt-e vagy legenda, nem tudom, de szájról-szájra jár.

   Az építészeknek az adjunktusa adott elő. Ellentétben a professzorral, csendes halk szavú ember volt. Mások féltek tőle. Én jól vizsgáztam nála, igaz, az ábrázoló már a gimi.-ben is kedvenc tantárgyam volt.

  Mindent összevetve az egyetemen az első két évben csodálatosan éreztem magamat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. Diákmunka Budapest

► Diákmunka Budapesten. Otthonról el sem kell menned. A bevétel, a fizu akkor is termelődik, ha épp bulizol a haverokkal. Csak a számítógépedre van szükség, és egy pár jó ötletre.

diakmunkabudapest.hupont.hu

2. DR. TÓTH LORETTA FÜL-ORR-GÉGÉSZETI MAGÁNRENDELÉS TATA

► 2890 Tata, Alkotmány u. 16. Bejelentkezés: 06-30-5120214 - Felnőtt és gyermek teljes körű fül-orr-gége szakorvosi vizsgálat, arcüreg ultrahang, allergiavizsgálat, hallásvizsgálat, góckutatás, rákszűrés, fülakupunktúra, homeopátia, természetgyógyászat

drtothloretta.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

► Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

coinmoin.hupont.hu

2. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

kerites.hupont.hu

3. Ingatlanpiacról minden (elemzések, stratégiák, országosan és Budapestről)

► ingatlan, ingatlanvásárlás, ingatlaneladás, ingatlanpiaci elemzés, CSOK-os eladó budapesti ingatlanok, CSOK-os eladó Budapest környéki ingatlanok

ingatlanpiaci-elemzo.hupont.hu

4. Álomfejtés

► Az embereket ősidők óta foglalkoztatják álmaik.Honnan erednek ezek a múló misztikus képsorok?Vajon mit jelentenek? Itt megtalálod a válaszokat,és az álomszótár segít az álom megfejtésében.

alomfejtes.hupont.hu

5. ZEMPLÉNI TÁJAK CSODÁLATOS KÉPEI, IDÉZETEK,VERSEK,KÉPEK

► ZEMPLÉN,AHOL A CSEND KEZDŐDIK! "Bízd magad barátokra. De sose vedd a barátság kincsét magától értetődőnek". Stephanie Dowrick

elvonultan.hupont.hu

6. PRO-SPORT

► Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

pro-sport.hupont.hu

7. FELTŰNŐ ÉS EGYEDI NEMESACÉL ÉKSZEREK ÉS BIZSU ÉKSZEREK ALACSONY ÁRON !!!

► GYÖNYÖRŰ NEMESACÉL ÉKSZEREK ÉS EZÜST ÉKSZEREK NAGYKER ÁRON!!! AZ ELEGÁNS HÉTKÖZNAPI VISELETTŐL AZ EXTRÉM FELTŰNŐ ÉKSZEREKIG ITT MINDENT MEGTALÁL!!!

olcsonszepekszert.hupont.hu

8. Utólagos vízszigetelés Budapest +36 30 2491 291

► Salétromos falak utólagos vízszigetelése Budapesten, lábazati szigetelés, terasz szigetelés, pinceszigetelés injektálással +36 30 2491 291.

utolagosvizszigetelesbp.hupont.hu

9. MaTi-CaR ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Új, utángyártott, és gyári alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Minden autótípushoz: ALFA/AUDI/BMW/CITROEN/CHEVROLET/DAEWOO/FIAT/FORD/HONDA/KIA/LANCIA/LEXUS/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/PEUGEOT/RENAULT/SAAB/SEAT/SKODA/VW alkatrészek elérhető áron..

alkatreszekmindenautohoz.hupont.hu

10. PLASĂ DE SÂRMĂ, PLASĂ DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA ANIMALELOR SĂLBATIC-BRASOV

► GARDUL DIN PLASĂ DE SÂRMĂ ESTE CEL MAI IEFTIN GARD DIN LUME. LA NOI GĂSIŢI TOATE ELEMENTELE NECESARE, DE LA A LA Z. ŞI CE ESTE MAI IMPORTANT : TOTUL LA PREŢ DE PRODUCĂTOR !

gard.hupont.hu

11. Névnapi verses köszöntők, képeslapok - Pál Júlia tollából

► Különleges, verses névnapi köszöntők, képeslapok, nevek jellemzése, jelentése, saját versek

nevnapikoszontok.hupont.hu

12. GLUTÉNMENTES ÖVEZET

► Hogyan fogyhatsz 50 felett glutén-és laktózmentes diétával?

glutenmentesreceptek.hupont.hu

13. Új szellem-kezdet

► A jó, a szép, mint lényeg a társadalom és az egyén kiteljesedéséhez. A valóság mélyebb átélése, a lelki egyensúly kialakítása utáni vágy. Szívedben a kedvetlenség ördöge? Mondd ki, mi fáj, s megkönnyebbülsz. Ezt tettem én is...

pyrrhus.hupont.hu

14. Egészségügyi tananyagok mindenkinek

► “A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott.”

egeszsegugy.hupont.hu

15. Angol nyelvkönyv - azoknak akik szeretnének IGAZÁN jól angolul!

► Sokszor belefogtál már az angol nyelv megtanulásába, de mindig elakadtál? Megvan a megoldás! Ez a nyelvkönyv meg tud tanítani angolul.

angol-nyelvkonyv.hupont.hu

16. NAPCSILLAG

► ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hajnalhasadas.hupont.hu/, http://hatodiknapon.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

napcsillag.hupont.hu

17. Nézz körül!Ha van kedvenc sztárod énekesed akkor ez a te oldalad

► Ezen az oldalon sztárokat,énekeseket találsz,olvashatsz róluk.

hiressegek.hupont.hu

18. Új és használt robogó , motor kereskedés, bizományos értékesítés

► Aprilia, Benelli, Gilera, Keeway, Piaggio, Vespa márkakereskedés és garancia szakszerviz. Használt motor és robogó kereskedés Budapesten. Bizományos értékesítés. Gyári és utángyártott alkatrészek raktárról. Robogó tuning és teljesítménynövelés

keewayszerviz.hupont.hu

19. Személyre szabott utazás!

► Utazási tanácsadóként kényelmesebbé és egyszerűbbé teszem a nyaralásod szervezését! Tervezz velem, utazz az IBUSZ-szal és vedd igénybe ingyenes szolgáltatásom! bernadettgyongyosi@gmail.com Tel:20/989-3823

utazasitanacsado.hupont.hu

20. Szélvédőjavítás, szélvédő javítás Budapest

► Szélvédő javítás Budapest és szélvédő csere 06 70 602 6000, akár 4000 Ft-tól, helyszíni kőfelverődés javítás hétvégén is!

szelvedojavitasa.hupont.hu

21. DÉNER KÉSZHÁZAK és KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

► ENERGIATAKARÉKOS ELEGÁNS MINŐSÉGI NAGYPANELES KÉSZHÁZAK, KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

keszhaz-vivex.hupont.hu

22. KÓTAJSKÉ CENTRUM VÝROBY DRÔTENÉHO PLETIVA, A BETONOVÝCH

► DRÔTENÝ PLOT JE NAJLACNEJŠÍ PLOT NA SVETE. HOCIČO BUDETE K TOMU POTREBOVAŤ, U NÁS NÁJDETE ÚPLNE VŠETKO. A ČO JE NAJDÔLEŽITEJŠIE: ZA VÝROBNÚ CENU!

novyplot.hupont.hu

23. Használt, futózott és új gumik: Személy, Teher, Munkagép Tel.:06-70/6048810

► HASZNÁLTGUMI: (6.HÓNAP) FUTÓZOTT GUMI: (LEFUTÁSIG) ÚJ GUMI: (2. ÉV GARANCIÁVAL) Cím: H - 2060 BICSKE SZENT LÁSZLÓ ÚT 50. e-mail: unityrekft@gmail.com

gumi-reifen.hupont.hu

24. Rock-gitár

► Sziasztok! Ezen az oldalon a gitárokról olvashattok! Érdemes végignézni a menüpontokat!!Nem bánjátok meg!!!

rock-gitar.hupont.hu

25. Clara vagyok! Üdvözöllek Szeretettel!

► Csillogó,weboldal díszítő, glitteres képek,és még sokféle! Gyere kukk be! :) Ha meg tetszik valami nyugodtan viheted,vagy csak nézelődj.

klarika.hupont.hu

26. MAGYAR Locsolótömlő, ipari tömlő, öntözés, kert, otthon

► locsolótömlő, kerti tömlő, szivattyútömlő, szívótömlő, tömlővég, tömlőösszekötő, tömlőcsatlakozó, szivattyú, gyorscsatlakozó, 1"-os gyorscsatlakozós rendszer, bilincs, szórófej, takaróponyva, szerelvény, Weekend Master, Master Extra, Master Plus, ATS

locsolotomlo.hupont.hu

27. MaTi-CaR Alkatrész- Koreai és Japán autóalkatrészek elérhető áron Miskolcon

► Gyári-, utángyártott Koreai és Japán alkatrészek elérhető áron Miskolcon! CHEVROLET/DAEWOO/DAIHATSU/HONDA/HYUNDAI/ISUZU/INFINTI/KIA/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/TOYOTA

japanautoalkatresz.hupont.hu

28. Kárpitos,RESTAURÁTOR 0670 594 8067 Deák Antal - Budapesten és országosan.

► Kárpitos - Bármilyen bútor KÁRPITOZÁS RESTAURÁLÁS- Budapest és környékén-Garanciával!Minőségi kárpit,szövet és bőrválasztékkal. Hívjon Bizalommal Országosan.

butorok-felujitva.hupont.hu

29. KISBIG KIFŐZDE

► A magyar konyha és a világ ízei hagyományos kézműves technológiával valódi alapanyagokból!

kisbig.hupont.hu

30. KÜLSŐ - BELSŐ AJTÓKILINCSEK ÉS FOGANTYÚK AKCIÓS ÁRON MISKOLCON...

► Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, VW minden, autótípushoz és márkához!!!

ajtokilincs-kulso-belso.hupont.hu

31. Olcsó termőföld szállítás

► Akár 1 m3, olcsó termőföld szállítás Budapesten és környékén 06 30 90 30 300!

termofoldszallitasa.hupont.hu

32. Schwarenberg kennel, szálkás-, hosszú- és rövidszörű tacskók

► Kaninchen, törpe, standard tacskók minőségi tenyészete.

schwarenberg.hupont.hu

33. Naked Light

► Az idézet kifejezi az összes érzésed.Néha sírásra ,néha nevetésre késztet.

sajatidezetek.hupont.hu

34. Népi orvoslás gyógynövényekkel

► Itt megtalálhatsz mindent a gyógynövényekről, mire jók és hogyan tudod őket használni, és még az illóolajokról is megtudhatod mire használhatod őket.

nepi-gyogymodok.hupont.hu

35. Védett Föld

► Föld és Természetvédelem: (Védett és kipusztult állatfajok - Védett növényeink) A Tasmán Tigris - (másnéven) - Az Erszényes Farkas. (Veszélyeztetettségi státusz: besorolás)

vedettfold.hupont.hu

36. Ezen az üzleten, csak nyerhetsz, "Ilyen még nincs"!

► Fektess be úgy, hogy még az unokád is profitáljon belőle.

azotlet.hupont.hu

37. Eladó bútorok, használati tárgyak

► Érdeklődni: yaksi1@gmail.com

yaksi.hupont.hu

38. ZSUZSAMAMA FŐZŐOLDALA

► SAJÁT KÉSZÍTÉSŰ- ÉS BARÁTOKTÓL KAPOTT ÉTELEK KÉPPEL ÉS ÉRTHETŐ RECEPTLEÍRÁSSAL!

zsuzsannamama.hupont.hu

39. Finom ízek varázsa

► Sütemények és ételreceptek saját gyűjteménye

ki-suti.hupont.hu

40. Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább.

► "A világ minden szépségéért sem akarnám elcserélni az egyéniségemet, még akkor sem, ha nincs benne semmi különös. Én én magam vagyok, és ez több annál, amit néhányan elmondhatnak magukról."

mindigvantovabb.hupont.hu

41. Nagymamám konyhájából

► receptek a kredenc mélyéről

nagymamamkonyhajabol.hupont.hu

42. Vertikális és Horizontális szélturbinák Katalógusa. 2008 - 2018

► Vertikális és Horizontális szélturbinák szines Katalógusa a nagyvilágból. >>> Redaktion: Peter Borsanyi Techniker >>> Savonius-Balaton HUNGARY 2008 - 2018

savonius-balaton.hupont.hu

43. Kasza Tamás, Lezárás Specialista Oldala

► Ha már értékesítesz, akkor keress vele pénzt is, ismerd meg a lezárás 13 lépését. www.lezarasspecialista.hu

lezarasspecialista.hupont.hu

44. CSILLOGÓ képek, feliratok és sok más dolog! Honlapkészítéshez kiegészítők.

► Üdvözöllek az oldalamon! Fotóim, Képeslapjaim Emlékversek, csillogó képek, feliratok, sorelválasztók, és még sok minden...A listát még bővítem, érdemes benézni hozzám!

vajdamariann.hupont.hu

45. Baromfi - díszbaromfi. Több mint hobby.

► Magyar sárga kettőshasznú - Erdélyi kopasznyakú - Maláj harcos (viador) - Gyöngytyúk (több színben) - Bráma - Orpington- Pézsmaréce (némakacsa)- Liba

baromfi-diszbaromfi.hupont.hu

46. Csak foci

► Az egész foci, semmi más

csakfoci.hupont.hu

47. Bontott alkatrészek reális áron

► Nálunk nagyon sok mindent megtalál. Használt, bontott alkatrészek garanciával!

kalapos.hupont.hu

48. Demi Lovato,szeretlek

► Szereted Demi Lovatót?Ha igen akkor ez az oldal ép neked van kitervelve

demii-lovato.hupont.hu

49. MaTi-CaR Alkatrészek -> Új, utángyártott fűtőmotor-előtét ellenállás akció!

► Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW fűtőmotor előtét ellenállás, fűtőradiátor, fűtőventillátor

futomotorelotetellenallas.hupont.hu

50. idézetek

► sziasztok itt mindenféle idézetet megtaláltok

csa-jok-nak.hupont.hu

51. Tanulj velem könnyen németül!

► Oldalamat azoknak ajánlom akik el szeretnék sajátítani a német nyelv alapjait. könnyen, egyszerűen,gyorsan.

konnyennemetul.hupont.hu

52. BRUTAL BIKES Kft.

► Gépjármű szerviz. Számítástechnikai eszközök szervizelése, értékesítése.

brutalbikes.hupont.hu

53. MaTi-CaR Alkatrészek Miskolc -> Motor- és váltótartó bak akció!

► Motortartó bak és váltótartó bak Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW minden autótípushoz és márkához!!!

motortarto-valtotartobak.hupont.hu

54. LÉDA CIPŐBOLT 2015. Tél

► Kiskunfélegyháza, Deák Ferenc u. 4. Márkáink: Bioeco, Emis, Prestige,Rieker, Tamaris, Laura Messi, Claudio Dessi, Cohnpol-Bis, és még sok más! Hívj nyugodtan: +36703824726 vagy írj email-t: adelborbely@yahoo.com Facebook/Léda cipőbolt

ledacipo.hupont.hu

55. MaTi-CaR Alkatrészek - FRANCIA AUTÓALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Gyári/Utángyártott/Bontott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. CITROEN ALKATRÉSZEK-DACIA ALKATRÉSZEK-PEUGEOT ALKATRÉSZEK-RENAULT ALKATRÉSZEK-FRANCIA autókhoz alkatrészek elérhető áron..

francia-auto-alkatreszek.hupont.hu

56. fish spa treatment in Hungary. Fischtherapiebehandlung in Ungarn

► to relieve the symptoms of patients with psoriasis.Milderung der Beschwerden der Patienten.

kangalspa.hupont.hu

57. ÉTKES BÜFÉ

► Minden nap friss, válogatott alapanyagokból, rendeléskor készítjük ételeinket, melyek között megtalálhatóak a magyar ízvilágot képviselő ételek, úgy mint a házi ízesítésű hurka és kolbász, valamint a reformkonyha jövevényei, úgy mint a gyros.

etkesbufe.hupont.hu

58. Konyhabirodalom

► Egyszerűen, gyorsan, jót!

konyhabirodalom.hupont.hu

59. Balos

► Baloldali értékeket képviselö honlap

balos.hupont.hu

60. DR. TÓTH LORETTA FÜL-ORR-GÉGÉSZETI MAGÁNRENDELÉS TATA

► 2890 Tata, Alkotmány u. 16. Bejelentkezés: 06-30-5120214 - Felnőtt és gyermek teljes körű fül-orr-gége szakorvosi vizsgálat, arcüreg ultrahang, allergiavizsgálat, hallásvizsgálat, góckutatás, rákszűrés, fülakupunktúra, homeopátia, természetgyógyászat

drtothloretta.hupont.hu

61. Idézetek és minden ami csajos *.*

► Nem volt tökéletes, semmi ilyesmi. Nem volt a tündérmesék szőke hercege, vagy mit tudom én. Időnként igyekezett olyan lenni, de akkor szerettem a legjobban, ha nem erőltette.

rainbowidezetek.hupont.hu

62. Ide írhatod a honlap főcímét, ami legfeljebb 75 karakter lehet!

► Az oldal megszünt

idezetes-verses.hupont.hu

63. Minden ami akác !

► Akácból készült szélezetlen és szélezett deszkák, lécek,pallók, gerendák,szőlőkarók, kerítéselemek,tűzifa,tűzifa házak,rönkházak,kerítések,rönkágyak,ötletek-inspirációk barkácsolóknak.

akacdeszka-akackerites.hupont.hu

64. A TOPI AUTÓSISKOLA: 27 ÉVES

► Bízzon tapasztalatunkban, állunk rendelkezésére, mert vezetni jó!

topijogsi.hupont.hu

65. NASHITA HASTÁNC- ÉS MOZGÁSMŰHELY

► Hastánc minden korosztálynak Szegeden

nashita.hupont.hu

66. Piccolo Pizzéria Dunaharaszti

► Dunaharaszti, Északi ipari park Díjtalan házhoz szállítás 990 Ft feletti rendelés esetén Dunaharaszti,Taksony,Alsónémedi 3490 Ft feletti rendelés esetén Szigethalom,Szigetszentmiklós,Dunavarsány ,Soroksár területén.06-70-200-90-54

piccolopizzeria.hupont.hu

67. Elektromos kerékpárok legolcsóbban, garanciával. +36/70-329-4217

► E-bicikli, elektromos robogó, elektromos kerékpár, akkumulátor, garancia és folyamatos alkatrész utánpótlás.

elektromosbicikli.hupont.hu

68. Bio vetőmagok saját kertemből

► Falun élni nagyon jó! És ez így is lesz, ameddig a városi ezt meg nem tudja! ... Ne harcolj a sötétség ellen. Gyújtsál gyertyát. Sokan fognak követni.

biovetomag.hupont.hu

69. HORVÁTORSZÁG, DALMÁCIA, RIVIERA BIOGRAD. Mobil HOME PARK TURANJ.

► Zadartól 23 km-re délre, Budapesttől 632 km lévő Turanjban (Riviera Biograd) ajánlunk mobil házakat, apartmanokat, lakókocsikat. virservistravel.hr@gmail.com Tel: 06317898920(Viber, WhatsApp) www.horvatorszag-turanj.hu skype:ser-vir

virservistravel.hupont.hu

70. SASHALMI ÉTKEZDE

► Családias hangulatú étkezde, barátságos árakkal. BUDAPEST, 1163. Veres Péter út 33. Telefon : 06 30 579-1630

etkezde.hupont.hu

71. ERIKA Esküvői ruhaszalon és kölcsönző!AKCIÓ!!!

► http://www.erika-szalon.hu/ facebook-on is

erika-szalon.hupont.hu

72. Ízes falatok

► Új ízek, hagyományos ételek gyors elkészítése, ételek a mikróból, hús nélküli ételek, olcsó ételek, vendégvárók, gyorsan elkészíthető parádés ebédek, vacsorák. Receptek, receptek, receptek...

izesfalatok.hupont.hu

73. Ashley Tisdale♥, Miley Cyrus♥, Selena Gomez♥,Hannah Montana♥DemiL.VanessaH

► ﻉ√٥ﺎ♥♥Szijjah!Itt mindent megtalálsz Ashleyről Mileyról Hannahról Selenaról Demiről Vanessaról !!!♥♥ﻉ√٥ﺎ

ashleyselenamiley.hupont.hu

74. Hitel egyszerűen: jelzáloghitel, lakáshitel, lízing

► 28 bank ajánlata egy helyen. Hitel és lízing teljes körű ügyintézése.

hiteles.hupont.hu

75. GTA San Andreas

► Minden, amit tudni kell a GTA-ról! Kódok, módok, végigjátszás és egyebek! :)

gta-sandreas.hupont.hu

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 117
Tegnapi: 334
Heti: 117
Havi: 4 457
Össz.: 88 274

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: BME diákélet,Csonka Pál,Pogány Frigyes professzorok,N.Diviki emma:"Távoli harangszó részlet
Nagyné(N.) Diviki Emma honlapja, www.divikie.hupont.hu - © 2008 - 2018 - divikie.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »