Nagyné(N.) Diviki Emma honlapja, www.divikie.hupont.hu

Gyökerek, ágak és levelek. Ismeretek, gondolatok és történetek a közegről, amelyben élek

 

    BME diákélet. Kedvenc professzoraim:Csonka Pál, Pogány Frigyes

 

   N. Diviki Emma: "Távoli harangszó" c.-ű visszaemlékezésből részlet

   ...

   Mindig késésben voltunk. Mindig futottunk végig a Mária utcán, majd a Mikszáth Kálmán téren, a Múzeum  úton át, ki a Múzeum körútra, ahol a 47-es villamos megállója volt. Reggel ½ 8-kor a villamosok tömve voltak. Általában csak a zsúfolt peronra tudtunk felkapaszkodni, ahová a kalauz el sem jutott. Sok diák ezt ki is használta és nem vett még diák bérletet sem. A szó szoros értelmében lógott a villamoson. 

...

   Az előadásoknak 12 és 13 óra között lett vége. Ekkor megkezdődött a rohanás a menzára a Budafoki úton a Bercsényi utcai fiú diákotthonba. Gyors ebéd és vissza a délutáni gyakorlatra. Szétváltunk és mindenki ment a saját tankörébe. A gyakorlat után ketten-hárman újra összetalálkoztunk és együtt mentünk haza. Szerencsére.

   Egyik alkalomkor ugyanis az történt, hogy mikor a gyér közlekedésű Múzeum utcán mentünk hazafelé, mellénk szegődött egy biciklis férfi. Akiről hamarosan kiderült, hogy egy szatír. A köpenyét szétnyitotta , hogy megmutassa meztelen alsótestét, közben mindenféle trágárságokat mondott nekünk. Szörnyen megijedtünk és egészen közel húzódtunk a Múzeum vaskerítéséhez. Biciklivel nem tudott az útpadkán felhajtani, de ha szaladni kezdtünk, a biciklivel követett. Végre elérkeztünk a Mikszáth Kálmán térre. Ott a sarkon volt egy étterem. Oda berohantunk. A pincér megkérdezte mi a baj. Mi elmondtuk és megkértük, hogy maradhassunk egy darabig az étterembe. Addigra az étterem vezetője is odajött. Azt mondta, széjjelnéz a téren, és ha gyanúsat lát, kihívja a rendőrséget. De persze a szatír addigra eltűnt a forgalmas utcából. Ezután kicsit félve mentünk hazáig. Ettől kezdve egy kis kerülővel, de a forgalmasabb Reviczky utcán közlekedtünk.

...

 A tanköri foglalkozásokat tanársegédek irányították. Általában rendesnek tartottam őket. Kivéve azt, aki az épületszerkezet tant vezette. Pedig szerettem a tantárgyat, mégis legrosszabb jegyeim épszerk.-ből voltak. D. István tanár ugyanis a fiúkkal jól eldiskurált, a lányokat azonban nem sokra tartotta.

   A statika tanszék adjunktusa is helyettesített néha a gyakorlati órákon. Ilyenkor nagyképűen saját ifjúságáról mesélt. A háború előtt végezte el az egyetemet, saját elmondása szerint 15 év alatt. Mivel akkor nem volt kötelező minden órára járni egy évben, csak amennyihez kedve volt. Akkor vizsgázott le, amikor akart.

   A rajztanáromat kedveltem a legjobban Varga tanár úr civilben festőművész volt. Szerény, nagyon tehetséges és jó pedagógus is. Senkit nem bántott meg, sokat segített. Női és férfi aktokat is rajzoltunk. A fiúknak ott is előnyük volt. Ha egy fiatal nő volt a modell udvarolgattak neki a szünetben. Ha férfi aktot kellett rajzolni a lányok elég feszélyezve érezték magukat. Ilyenkor a tanár úr főként a lányoknak segített és a problémás részleteket megrajzolta anélkül, hogy bármit hozzáfűzött volna.

    A középkori építészettörténet gyakorlatvezetője T. Erzsi volt. Fiatal és csinos. Őt mindnyájan szerettük. Persze a fiúk neki is udvarolgattak. Úgy tudtuk, hogy egy neves szobrászhoz ment feleségül. A szobrász a családom szerint távoli rokonunk volt, igaz, nem tartottuk a rokonságot, már az apja elköltözött régen Füzesgyarmatról. A házasságról szóló híresztelés, mai ismereteim szerint, csak pletyka lehetett.

  Kicsi a világ. Ugyancsak az építészettörténet egyik tanára Sz. Gitta szintén Füzesgyarmati származású volt. Egy zárthelyi alkalmával ő szedte össze az én lapomat és meglátta a nevem. Ismerősnek tűnt neki, és megkérdezte, hogy füzesgyarmati vagyok-e, ismerem-e Diviki Esztert. Mondtam, hogy a nővérem. Így derült ki, hogy ő és a nővérem  osztálytársak voltak.

  Az előadásokra szívesen jártam. Nem szerettem, ha a jegyzetem hiányos. Néhány professzor előadása kimondottan szórakoztató volt. Pogány Frigyes olyan élvezetesen adott elő, hogy más évfolyamok diákjai, sőt civilek is eljöttek meghallgatni. Zsúfolásig volt az előadóterem -  az auditórium maximum -, mikor Rómáról, Velencéről vagy Párizsról beszélt. Az óravégi csengetést mintha senki meg nem hallotta volna, meg sem mozdult a hallgatóság. Az óra végén hatalmas tapsban tört ki, így nyílvánította ki tetszését.

  Más professzor is, szívesen hallgattunk, mert nagyon tudtak, jó előadók és jó pedagógusok voltak.

    Volt persze olyan előadó is, aki bejött a terembe, leadta az anyagot és kiment. Talán azt sem vette volna észre, ha senki sincs a terembe. Ilyenkor kongott a terem az ürességtől.

   ...

 Az építészeknek a vizsgaidőszakon túl a rajzbeadás volt a legizgalmasabb. Építészkaron természetesen rengeteg volt a rajzos feladat.

 ...

   A vizsgáktól nem nagyon féltem, bár izgulós vagyok, de szerencsémre csak a vizsgák előtt. Mire felelni kellett már nyugodt voltam.

 Istenem! Mi minden megtettünk, hogy frissek legyünk. Volt aki nyugtatókat szedett, kávézott. Én nem éltem e-féle szerekkel. Emlékszem egyszer, májusi vizsgaidőszakban tikkasztó kánikula volt. A négy fal között csurgott rólunk a veríték. Szinte minden ruhát levettünk magunkról. Azt találtuk ki, hogy az asztalt a vízcsap mellé toltuk és az asztalon fekve lógattuk a lábunkat a csap folyóvize alá. Szabályos időnként váltottuk egymást.

   Az egyik vizsga után nagyon kifáradtam. A következő vizsgáig volt 4 napom. Így megengedhettem magamnak a vizsga utáni alvást.

  Valaki még egy nagyszem altatót is adott. Előtte én nem szedtem altató, nem is tudtam, hogy rám milyen hatással van. Hát nagy hatással volt. Úgy elaludtam az emeletes ágyamon, hogy másnap délben ébresztgetni kellett. Felültem az ágyban és csak annyit szóltam:

  - Hagyjatok aludni.

    A következő nap reggeléig fel sem ébredtem. Másfél napot átaludtam.

   Általában adiákok féltek a professzoroknál vizsgázni. Én kimondottan szerettem. Nem tudom miért? Talán jobban bíztam őszinteségükben, tapasztalatukban, jóindulatukban.

    Statikából egy alkalommal az adjunktusnál vizsgáztam. Addig nem volt vele semmi dolgom, mégis nagyon ellenszenves volt nekem. Hosszú ideig azt hittem magamról; nagyon jó emberismerő vagyok és az első benyomás alapján megtudom határozni kivel van dolgom. Ez rendszerint bejött. Nem állítom hogy van valamiféle különleges parapszichológiai képességem. Ha valami, az a logikai következtetésem, ami mindmáig jól működik. Elég későn jöttem rá, hogy az egészséges bizalmatlanság azért, az egyik legeredményesebb védekezés.

    De visszatérve a statika vizsgára, ellenszenvem nem volt alaptalan.      A vizsga teljesen normálisan zajlott. Talán az volt a szokástól eltérő, hogy a vizsgáztató meg sem nézte a kidolgozott vizsgafeladatomat. Rögtön a táblához kellett mennem és ott is le kellett vezetnem az egyenleteket. Ez nem jelentett nekem problémát. Biztos voltam magamban. Az adjunktus nem nagy érdeklődést vagy biztatást mutatott. Történetesen egy szót sem szólt. Joggal hihettem; igen a megoldásom sikeres. Annál nagyobb lett a meglepetésem mikor közölte:

     -   A felelete elégséges.

   Tulajdonképpen alig tudtam megszólalni, csak magamban kérdeztem; hogy ugyan miért? A tanárnak, hogy be ne írja a 2-est, gyorsan mégis válaszoltam:

     -    Nem fogadom el a 2-est. Kérem, írja be az UV-t (utóvizsgát).

   Ekkor egykedvűségéből kizökkent. Rajta volt a meglepetés sora. Szinte láttam belső felháborodását; hogyan merem én az ő szentséges véleményét visszautasítani, különben is mindenki örül, ha nála a 2-est megkapja. De csak annyit mondott:

    -  Jegyezze meg, a statikában nem lehet kis hibát sem véteni!

  Tulajdonképpen igaza volt, de nem a megoldásom volt rossz, a hiba egy félreértésen alapult, és lehagytam egy 2-es szorzót. A feladat szerint egy függvény által határolt két egyforma terület szerepelt, de nem volt egyértelműen közelve, hogy azok összege a meghatározandó.

   Én nem magyarázkodtam, tudtam, hogy ő nem változtatja meg, én pedig nem fogadom el a 2-es osztályzatot. Bennem a csendes lányban azt hiszen akkor kezdődött el valami: a felháborodás az igazságtalanság ellen. Ami ettől kezdve életem egyik meghatározó elemévé vált.

   Ő elvette az indexemet, és még dühösen hozzátette:

  -  Ha nem tetszik a véleményem menjen a professzorhoz panaszra. Majd  közli a professzor, mikor lesz ideje levizsgáltatni – de nem írta be a 2-est.

    -  Köszönöm – válaszoltam.

 Ekkor már valami mélységes nyugalom áradt bennem. Hittem magamban és tudtam:

   -   Ezt a csatát én nyertem meg.

 A következő napokban én már a következő újabb vizsgára készülődtem. Nem sokat foglalkoztam az esettel.

   Egyik napon éppen építészettörténet vizsgára várakoztam a tanszék előterében. Egyszer csak bejött a statikatanszék altisztje. Szólította a nevemet és odajött hozzám.

   - Menjen azonnal a statikai tanszékre, a Csonka professzor úr kéreti keresse fel.

   Nem ijedtem meg. Tudtam, valahogyan így fog bekövetkezni.

   Beléptem a tanszékre. A professzor már a szobája ajtajában várt rám. Ő köszönt előre és azt kérte menjek a szobájába.

   Ő beszélt:

  - Itt van a maga indexe nálam. Panaszt kíván tenni az adjunktus úr vizsgáztatására?

   Nekem nagyon szimpatikus volt Csonka professzor. Kiváló embernek ismertem meg. Nagyon népszerű volt a diákok körében. Bíztam benne, de azért jobbnak láttam, ha diplomatikusan válaszolok:

   -  Én nem akarok panaszt tenni, csak azt kértem, hogy ne írja be a 2-es jegyet, inkább pótvizsgázom, mert úgy érzem 2-nél jobb eredményt tudnék felmutatni.

  Akkor azt kérte, hogy mondjam el, hogyan folyt le a vizsga. Én elmondtam azt, amit vizsga után gondoltam és még hozzátettem:

    -  Szeretném, ha újra vizsgázhatnék.

    Úgy láttam tetszett neki az állhatatosságom.

   -  Ilyen kívánsággal még nem kerestek meg, de ha most itt vállalja, hogy nálam levizsgázik, akkor ennek a vizsgának az eredménye kerül a bizonyítványba.

   Természetesen nem tehettem mást, vállaltam. A professzor ugyanazt a feladatot adta fel, mint ami a vizsgámon volt, de nem számokkal, hanem általánosan, betűkkel kellett az egyenletet levezetni. Persze az eredményt megdupláztam.

   Ő nem fukarkodott a dicsérettel:

  - A megoldás kitűnő, benne van az előző vizsga tapasztalata is. – mondta  és hozzátette, biztos benne, hogy én is így látom. Ezért felajánlja a 4-es jegyet, ha elfogadom. Különben is, adjunktusa ítélőképességét is figyelembe kell vennie.

  Úgy láttam, hogy miközben ezt mondta, mintha egy kicsit elmosolyodott volna.

    Én örültem a 4-es jegyne, és megköszöntem.

  - Nagyon köszönöm, hogy professzor úr levizsgáztatott. Nem is reméltem ilyen eredményt.

 Ettől kezdve, ha Csonka professzorral találkoztam az egyetem területén, nem tudtam őt megelőzni a köszönésben, ha kellet akár 3 m-el előbb is köszönt és kalapot emelt. Erre az esetre mind máig büszke vagyok. Persze ő másokkal is figyelmes és udvarias volt.

 Nem ez volt az egyetlen eset, amikor kiváló professzoromnál vizsgáztam. A V. évfolyam I. félévében a képzőművészet történetéből Pogány Frigyes professzor vizsgáztatott. Nagyon kellemes volt. Mintha nem is vizsga, hanem egy beszélgetés lett volna. Ő is a szobájába hívta be a vizsgázókat. Természetesen az ajtót nyitva hagyta. A dohányzó asztal melletti fotelbe hellyel kínált. Ő a másik fotelbe ült le. A párizsi Vendom teret kellett ismertetni. Szerencsémre, mert akkor már megvásároltam Pogány Frigyes „Utcák és terek” című könyvét, amelyikben nagyon részletesen írt a Vendom térről. Nyomtatott jegyzetünk ebből a témából nem volt. Ezért saját jegyzeteim mellett a könyvéből készültem fel. Igyekeztem a könyv stílusában ismertetni a témát. Rögtön felismerte és nagyon értékelte a tájékozottságomat. Ettől kezdve nem is én, hanem főként ő beszélt személyes élményeiről. A vizsgám persze nagyon jól sikerült.

...

    Az ábrázoló geometria tanszékvezetője Czigány professzor volt. Akiről az a hír járta, hogy nagyon nem tudta elviselni a butaságot. Történt egyszer, hogy az egyik előadóteremben vizsgáztatott. A fiúnak a táblán kellett megszerkeszteni a feladatát, de abszolút nem tudta megoldani. A professzor egy egyszerűbb példát adott fel neki, de a hallgató azzal sem boldogult. A professzor elvesztette a türelmét.

   -   Most fiam húzzon egy vízszintes vonalat – mondta.

   A fiú a tábla szélénél abbahagyta. A professzor dühösen rákiáltott:

  -  Nem mondtam, hogy hagyja abba. Egy vonalat csak tud húzni! Húzza  tovább, odáig, amíg nem szólok; most elég.

  A fiú húzta tovább a terem falán is egészen az ajtóig. Ekkor a professzor rákiáltott:

   -   Most hagyja abba, menjen ki az ajtón és csukja be maga után.

   Ez a történet igaz volt-e vagy legenda, nem tudom, de szájról-szájra jár.

   Az építészeknek az adjunktusa adott elő. Ellentétben a professzorral, csendes halk szavú ember volt. Mások féltek tőle. Én jól vizsgáztam nála, igaz, az ábrázoló már a gimi.-ben is kedvenc tantárgyam volt.

  Mindent összevetve az egyetemen az első két évben csodálatosan éreztem magamat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. DR. TÓTH LORETTA FÜL-ORR-GÉGÉSZETI MAGÁNRENDELÉS TATA

► 2890 Tata, Alkotmány u. 16. Bejelentkezés: 06-30-5120214 - Felnőtt és gyermek teljes körű fül-orr-gége szakorvosi vizsgálat, arcüreg ultrahang, allergiavizsgálat, hallásvizsgálat, góckutatás, rákszűrés, fülakupunktúra, homeopátia, természetgyógyászat

drtothloretta.hupont.hu

2. Diákmunka Budapest

► Diákmunka Budapesten. Otthonról el sem kell menned. A bevétel, a fizu akkor is termelődik, ha épp bulizol a haverokkal. Csak a számítógépedre van szükség, és egy pár jó ötletre.

diakmunkabudapest.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

► Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

coinmoin.hupont.hu

2. Utólagos vízszigetelés Budapest +36 30 2491 291

► Salétromos falak utólagos vízszigetelése Budapesten, lábazati szigetelés, terasz szigetelés, pinceszigetelés injektálással +36 30 2491 291.

utolagosvizszigetelesbp.hupont.hu

3. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

kerites.hupont.hu

4. MaTi-CaR ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Új, utángyártott, és gyári alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Minden autótípushoz: ALFA/AUDI/BMW/CITROEN/CHEVROLET/DAEWOO/FIAT/FORD/HONDA/KIA/LANCIA/LEXUS/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/PEUGEOT/RENAULT/SAAB/SEAT/SKODA/VW alkatrészek elérhető áron..

alkatreszekmindenautohoz.hupont.hu

5. ZEMPLÉNI TÁJAK CSODÁLATOS KÉPEI, IDÉZETEK,VERSEK,KÉPEK

► ZEMPLÉN,AHOL A CSEND KEZDŐDIK! "Bízd magad barátokra. De sose vedd a barátság kincsét magától értetődőnek". Stephanie Dowrick

elvonultan.hupont.hu

6. Finom ízek varázsa

► Sütemények és ételreceptek saját gyűjteménye

ki-suti.hupont.hu

7. Elektromos kerékpárok legolcsóbban, garanciával. +36/70-329-4217

► E-bicikli, elektromos robogó, elektromos kerékpár, akkumulátor, garancia és folyamatos alkatrész utánpótlás.

elektromosbicikli.hupont.hu

8. Angol nyelvkönyv - azoknak akik szeretnének IGAZÁN jól angolul!

► Sokszor belefogtál már az angol nyelv megtanulásába, de mindig elakadtál? Megvan a megoldás! Ez a nyelvkönyv meg tud tanítani angolul.

angol-nyelvkonyv.hupont.hu

9. UPC DIRECT ÁTVÁLLALT, VAGY INGYENES BEÜZEMELÉSSEL. HD KÉSZÜLÉKEK.

► UPC DIRECT MŰHOLDAS TV CSOMAGOK ELŐFIZETÉSE, VEVŐKÉSZÜLÉKEK, ANTENNARENDSZEREK TELEPÍTÉSE. HELYSZINI SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS SZERELÉS HÁROM NAPON BELÜL. NAGYFELBONTÁSÚ HD KÉSZÜLÉKEK.

upcdirectupc.hupont.hu

10. ~Csajsziknak~

► Sziasztok! Ez az oldi igazi csajszis oldal! Itt mindent megtudhatsz! Sztárok, szépségtippek vagy csak egy kis szórakozás! Jó nézegetést! A szerki :3 Néhány részt magazinokból lestem el, mert nem volt ötletem :P meg hogy tippeket nézz

csajszik-oldala-love-it.hupont.hu

11. GLUTÉNMENTES ÖVEZET

► Hogyan fogyhatsz 50 felett glutén-és laktózmentes diétával?

glutenmentesreceptek.hupont.hu

12. Egészségügyi tananyagok mindenkinek

► “A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott.”

egeszsegugy.hupont.hu

13. Babadiszkont,babakocsi diszkont,baba járóka,baba diszkont,babakocsi akciók!

► Babadiszkont,Bababolt olcsó,webáruház és bolt.Minden ami a babának és a mamának kell megtalálható.www.bababoltolcso.hu

babadiszkont.hupont.hu

14. Kasza Tamás, Lezárás Specialista Oldala

► Ha már értékesítesz, akkor keress vele pénzt is, ismerd meg a lezárás 13 lépését. www.lezarasspecialista.hu

lezarasspecialista.hupont.hu

15. Gipszkartonozás, gipszkarton szerelés Budapest

► Olcsó gipszkartonozás, gipszkarton szerelés Budapest környékén +36 70 282-8829, lakásfelújítás, szobafestés, kazettás álmennyezet készítés, tisztasági festés.

gipszkartonszerelese.hupont.hu

16. Beagle kutyás oldal és klub

► Itt a helye az összes Beagle kutya gazdájának! Ezen az oldalon megtudhatsz mindent a beagle kutyákról és hasznos tanácsokat is kapsz

beaglekutyak.hupont.hu

17. A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT

► Győzni fogunk, mert olyan elképzelést képviselünk, amely egy közös céllá alakul át, ezért elpusztíthatatlan, valamint visszaadja az emberek önbecsülését, magabiztosságát és az önmegvalósítás reményét, társadalmi osztályoktól függetlenül. Kásler Árpád

ahazanemeladomozgalom.hupont.hu

18. HOKÉV horgászbotok és egyebek...

► HOKÉV horgászbotok képekkel, horgászbotok felújítása - részletes, fényképes leírással, horgászorsók a '70-es, '80-as évekből, régi horgászorsók felújítása, karbantartása

hokevhorgaszbotok.hupont.hu

19. DÉNER KÉSZHÁZAK és KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

► ENERGIATAKARÉKOS ELEGÁNS MINŐSÉGI NAGYPANELES KÉSZHÁZAK, KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

keszhaz-vivex.hupont.hu

20. Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja

► Élményeim...

esolivia.hupont.hu

21. Nagymamám konyhájából

► receptek a kredenc mélyéről

nagymamamkonyhajabol.hupont.hu

22. Üdvözöljük Autósboltunk és Akkumulátor Üzletünk Honlapján

► Személygépkocsi, Motorkerékpár, Tgk., Munkagép, Hajó, Hobby akkumulátorok, alkatrészek széles választékával, és a környék legolcsóbb áraival várjuk kedves vásárlóinkat. Címünk: 2534 Tát Bécsi út 56 / CBA üzletsor 10-es út / Tel: 06-20-3-181-600

autosbolt-tat.hupont.hu

23. Álomfejtés

► Az embereket ősidők óta foglalkoztatják álmaik.Honnan erednek ezek a múló misztikus képsorok?Vajon mit jelentenek? Itt megtalálod a válaszokat,és az álomszótár segít az álom megfejtésében.

alomfejtes.hupont.hu

24. NAGY GÉPSZERVIZ BUDAPEST STIHL VIKING BOSCH MAKITA FLEX

► Stihl Viking Bosch Makita Flex Szerviz Javítás Profi Ipari Gép és Alkatrész

nagygepszerviz.hupont.hu

25. Etetőszék,etetőszékek,fa etetőszék,etetőszék olcsón,Pierre Cardin etetőszék

► Etetőszék,etetőszékek,fa etetőszék,etetőszék olcsón,etetőszék fa,etetőszék eladó,baba etetőszék,akciós etetőszék,etetőszék akció,Giraffe Club etetőszék,Baby Design etetőszék,Top Rider etetőszék,Pierre Cardin etetőszék,hordozható etetőszék

etetoszek.hupont.hu

26. Bárdudvarnok bemutatása, turisztikai és kulturális programok

► Ha szeretnél pihenni, sok érdekességet megismerni látogass el Bárdudvarnok környékére

bardudvarnok.hupont.hu

27. Nem minden Fekete-Fehér

► Figyelmeztetés!!! Fiúk kizárva! Nem minden fekete-fehér, még ha ez az oldal az is! XD

olvaso-oldal.hupont.hu

28. Zsuzsi és Enci madárpókos oldala

► "Vonzanak az egzotikus állatok? Akkor legyen madárpókod!"

madarpokok.hupont.hu

29. Naked Light

► Az idézet kifejezi az összes érzésed.Néha sírásra ,néha nevetésre késztet.

sajatidezetek.hupont.hu

30. BABAKUCKÓ

► Üdvözöllek kedves látogató!Itt babáknak és mamáknak való praktikus dolgokat találsz.Érdemes gyakran nézelődni,mert folyamatosan töltögetek minőségi termékeket,családbarát árakon.Köszönöm,hogy benéztél,kellemes böngészést.

babakucko-tokol.hupont.hu

31. Angyali menedék

► Angyali vezetés a megfáradt és beteg lelkeknek

archangelgabriel.hupont.hu

32. VW ALKATRÉSZ MaTi-CaR - VOLKSWAGEN Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► VW gyári, utángyártott autóalkatrészek (Amarok, Bora, Caddy, CC, Crafter, Derby, Eos, Fox, Golf, Jetta, Kaefer, LT , Lupo, Multivan, New Beetle, Passat, Phaeton, Polo, Scirocco, Sharan, Spacefox, Tiguan, Touareg, Touran, Transporter, Vento)

vw-alkatreszek.hupont.hu

33. Balos

► Baloldali értékeket képviselö honlap

balos.hupont.hu

34. Hács története

► Író - szerkesztő: Kubik György

hacstortenete.hupont.hu

35. Születésnapi köszöntő képeslapok,Névnapra virágok,png képek,

► Izabella képei

bellakep.hupont.hu

36. PRODUCATOR DE GARDURI KOTAJ

► GARDUL DIN PLASĂ DE SÂRMĂ ESTE CEL MAI IEFTIN GARD DIN LUME. LA NOI GĂSIŢI TOATE ELEMENTELE NECESARE, DE LA A LA Z. ŞI CE ESTE MAI IMPORTANT : TOTUL LA PREŢ DE PRODUCĂTOR !

gard.hupont.hu

37. NAPCSILLAG

► ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hajnalhasadas.hupont.hu/, http://hatodiknapon.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

napcsillag.hupont.hu

38. PRO-SPORT

► Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

pro-sport.hupont.hu

39. ALEXANDR INGATLAN - adás - vétel - bérel - kiad - csere - keresés

► Cégünk 14 év tapasztalatával segít Önnek az ingatlanja értékesítésében, bérbe adásával. Kérésre megkeresi az Önnek leginkább megfelelő lakást, házat, telket, üzletet, bérletet, ipari ingatlant. Főleg Budapest I.-II.-III.-V.-VI.-XII.-XIII.ker.-ben

alexandr.hupont.hu

40. MINDEN SZEMNAGYSÁGÚ MURVA SZÁLLÍTÁS, ÁRAK BUDAPEST

► Kerti murva, 2-5 murva, 5-12 murva, 12-20 murva, 20-55 murva, 0-20 murva, poros murva, töltő murva, murva szállítás.

murvaszallitas.hupont.hu

41. A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…

► „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” „Jézus, szabadíts meg minket, tehetetlen bűnösöket, ellenségeidtől.”

nyomaban.hupont.hu

42. BARBIE BABA MONSTER HIGH LAP OLDAL GYÜJTŐKNEK !!!

► Sziasztok!!! Üdvözlök mindenkit honlapomon!Azért hoztam ezt a lapot létre ,hogy legyen egy oldal ahol a Barbie babákat kedvelők kedvükre böngészhetnek és gyönörködjenek ezekben a csodálatos babákban..:)Célom az hogy minnél több képet találjunk róluk.

barbiebaba.hupont.hu

43. Nemesrempehollósi Bambuszkert

► Bambuszok minden mennyiségben! Képek,leírások,eladó bambuszok.

bambuszkert.hupont.hu

44. MaTi-CaR Alkatrészek - AUTÓALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON...

► Új, utángyártott alkatrészek kedvező áron Miskolcon. AUDI, BMW, CITROEN, CHEVROET, DAEWOO, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, MAZDA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SKODA, VW alkatrészek! Szinte minden autóhoz alkatrészek elérhető áron..

maticar-alkatreszek.hupont.hu

45. Utazóágy,utazóágyak,utazóágy akció,baba utazóágy,baba utazóágyak,olcsón!

► Utazóágy,utazóágyak,utazóágy akció,baba utazóágy,baba utazóágyak,Coneco utazóágy,Titi utazóágy,Bertoni utazóágy,Extra utazóágy,Pierre Cardin utazóágy,Giraffe Club utazóágy,utazóágy eladó,eladó utazóágy,Bertoni utazóágy,utazóágy olcsón,

utazoagy.hupont.hu

46. Ablakcsere Olcsón

► Ajtó ablak csere akár azonnal, olcsón, helyszíni felmérés után, minőségi munka, referenciákkal. Redőny, szúnyogháló felszerelése. Beépítés utáni visszajavítás és takarítás. Budapesten, Csepelen, vagy akár vidéken is.

ablakcsereolcson.hupont.hu

47. Jöjjön el a Te országod

► Bibliatanulmányok. Engedd, hogy taníthasson, és amit tanultál add tovább szeretettel.

jojjonelateorszagod.hupont.hu

48. ŐSI GYÓGYMÓDOK

► hagyományok az egészség megőrzésében a természettel harmóniában, mitológiai utalások, javas-aranyasszony praktikái, háziszerek

javasasszony.hupont.hu

49. PANNON HITEL

► Hitelt szeretne? Nem tud dönteni? Nem áll szóba önnel egy bank sem? Mi segítünk!

pannonhitel.hupont.hu

50. El rostro de Analía

► A sorozat utólsó része 2010. május 4-én kedden volt ismétlése délelőtt 11:35-kor új részek pedig 16:55 -kor!Új sorozat címe :Az ördögi kör!Úgyan ebben a időpontban lesz mint a Boszú Álarca volt!

bosszu-alarca.hupont.hu

51. Violetta Actores

► Sziasztok!! Ez a weboldal a Violetta sorozatról fog szólni, remélem mindenkinek tetszeni fog!

violetta-actores.hupont.hu

52. Üdvözöllek az oldalomon remélem tetszik majd a Demi rajongóknak!

► A Demi rajongók sok mindent tudnak kedvencükről,én azért leírtam egy oldalra amit tudok Demiről !!!

demi-lovatovivilapja.hupont.hu

53. HORVÁTORSZÁG, DALMÁCIA, ZADARI RIVIÉRA. MOBIL HOME PARK TURANJ.

► Zadartól 23 km-re délre, Budapesttől 632 km lévő Turanjban ajánlunk összközműves, klímás, wifis, tv-s mobil házakat. virservistravel.hr@gmail.com Tel: 06317898920(Viber, WhatsApp) www.horvatorszag-turanj.hu skype:ser-vir

virservistravel.hupont.hu

54. Gyere velem az óperencián is túlra, ott vár ránk a csodák birodaloma!

► Egyszer volt, hol nem volt, álmainkban már itt volt a csodák kora, nem csak gyerekeknek!

azoperenciantul.hupont.hu

55. Segítsünk Laurának

► Bencze Laura egy kilenc éves, tündéri kislány. Élni akarása és kitartása csodálatra méltó, de most a mi segítségünk is kell mind-e mellé. Neki kérünk segítséget, hogy meggyógyuljon, és megtörténjen a csoda,végre boldogan és egészségesen éljen!

bencze-laura.hupont.hu

56. ♥BestFriendForever♥

► Minden ami csajos! Lányoknak idézetek,versek,randitippek,szépségápolás stb. Ha Tini lány vagy és érdekel látogass el hozzánk! Jó szórakozást♥

best-friend-forever.hupont.hu

57. Légzésfigyelő,légzésfigyelők,Angelcare légzésfigyelő,Angelcare AC 300

► ,légzésfigyelők,légzésfigyelő Angelcare,Angelcare AC300,Angelcare légzésfigyelő,baba légzésfigyelő,bébiőr légzésfigyelő,Álomvirág légzésfigyelő,légzésfigyelő kölcsönzés,légzésfigyelő bérlés,bébi légzésfigyelő,Baby Control,álom virág.snuza go,ac401

legzesfigyelo.hupont.hu

58. Linkvadász

► Itt kedvedre böngészhetsz a következő kategóriákban a lenti linkek közül!Itt mindent megtalálsz amire csak szükséged lehet!

linkvadasz.hupont.hu

59. Nyúl család családfája

► 17xx - 2013

nyul-csaladfa.hupont.hu

60. Demi Lovato & Titanic

► Ha imádod a Titanicot és Demi Lovatot mint én akkor itt a helyed!!!

hannahszandi.hupont.hu

61. Villanyszerelés a hét minden napján 0-24 óráig mobil: +36/20/519-2843

► Villanyszerelés, riasztószerelés, kaputelefon szerelés, kaputechnika

leszkocsaba.hupont.hu

62. HOMOKFÚVÁS Homokszórás a helyszínen is!!! telefon:0630 9119 444

► Mobil homokfúvás! Homokszórással tégla terméskő fa fémfelületek tisztítása, Cegléd 150 km-en belül

patkolaskormoles.hupont.hu

63. Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább.

► "A világ minden szépségéért sem akarnám elcserélni az egyéniségemet, még akkor sem, ha nincs benne semmi különös. Én én magam vagyok, és ez több annál, amit néhányan elmondhatnak magukról."

mindigvantovabb.hupont.hu

64. Életképek

► Okos vagy, ha csak a felét hiszed el annak, amit hallasz. Zseniális, ha tudod melyik felét hiheted el.

krisztina.hupont.hu

65. Használt, futózott és új gumik: Személy, Teher, Munkagép Tel.:06-70/6048810

► HASZNÁLTGUMI: (6.HÓNAP) FUTÓZOTT GUMI: (LEFUTÁSIG) ÚJ GUMI: (2. ÉV GARANCIÁVAL) Cím: H - 2060 BICSKE SZENT LÁSZLÓ ÚT 50. e-mail: unimobilcar@gmail.com

gumi-reifen.hupont.hu

66. Rock-gitár

► Sziasztok! Ezen az oldalon a gitárokról olvashattok! Érdemes végignézni a menüpontokat!!Nem bánjátok meg!!!

rock-gitar.hupont.hu

67. Gyerek bicikli és kerékpár, gyerek bicikli, Lofty gyerek biciklik, olcsón!

► Gyerekbiciklik olcsón.www.bababoltolcso.hu

gyerekbicikli.hupont.hu

68. SÁTOR PAVILON SÖR PIACI ÁRUS HARMONIKA EASY UP SÁTOR!

► Pavilon sátraink Vízállóak, vízlepergetősek, belül gumis PVC UV szűrősek!

bankbiztositas.hupont.hu

69. Ajka Kristály SE

► Hajrá Kristály

akse.hupont.hu

70. Csajos oldal *-*

► Tippek♥Sztárok♥Szépség♥Képek♥Receptek

atevilagod.hupont.hu

71. Kutya

► Ez az egész oldal csak kutyákról szól! A - Z-ig

balukacska.hupont.hu

72. Gyöngyhimnusz

► Hollósy Tóth Klára honlapja - Versek, műfordítások, gondolatok

gyongymosoly.hupont.hu

73. Képek

► :)

piictures.hupont.hu

74. Kiírások és sok-sok minden más♥ *_*:D

► Szia! Üdvözöllek az oldalamon. Sok dologgal találkozhatsz nálam :) Például sok Lájkolós kiírás Facebookra, Oldal ajánlók, Online játékok, Zene...stb Kellemes böngészést^^

facebook-kiirasok.hupont.hu

75. Vörösrózsa álmai Versek,gondolatok,természet

► Ez egy szerény,de szeretettel írt oldal

vorosrozsaalma.hupont.hu

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 76
Tegnapi: 116
Heti: 485
Havi: 1 894
Össz.: 100 772

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: BME diákélet,Csonka Pál,Pogány Frigyes professzorok,N.Diviki emma:"Távoli harangszó részlet
Nagyné(N.) Diviki Emma honlapja, www.divikie.hupont.hu - © 2008 - 2018 - divikie.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »